İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Soruları

TİK
6. Bir mağazada 90 sarı, 150 mavi lastik toka ve
bu tokaların içine konulması için kullanılacak 32
paket vardır. Bu tokaların tamamı her birinde eşit
sayıda ve yalnızca bir renkten tokalar bulunmak
şartıyla paketlere yerleştiriliyor. Daha sonra bu to-
kaların bulunduğu paketlerin her biri 3 TL olacak
şekilde satışa sunuluyor.
Buna göre, satışa sunulan paketlerden elde
edilecek kazanç en fazla kaç TL'dir?
A) 96
B) 84
LGS-2
C) 72
D) 48
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
TİK 6. Bir mağazada 90 sarı, 150 mavi lastik toka ve bu tokaların içine konulması için kullanılacak 32 paket vardır. Bu tokaların tamamı her birinde eşit sayıda ve yalnızca bir renkten tokalar bulunmak şartıyla paketlere yerleştiriliyor. Daha sonra bu to- kaların bulunduğu paketlerin her biri 3 TL olacak şekilde satışa sunuluyor. Buna göre, satışa sunulan paketlerden elde edilecek kazanç en fazla kaç TL'dir? A) 96 B) 84 LGS-2 C) 72 D) 48
8.
f(x) = (m - 2)x² - 3x + 4
fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalardan biri-
nin apsisi-1 dir.
Buna göre, fonksiyonunun x eksenini kestiği
diğer noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisidir?
E) 1
A)
3
|1
B)
7
C)
5
N
D)
6
7
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
8. f(x) = (m - 2)x² - 3x + 4 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalardan biri- nin apsisi-1 dir. Buna göre, fonksiyonunun x eksenini kestiği diğer noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisidir? E) 1 A) 3 |1 B) 7 C) 5 N D) 6 7
10. Bir voleybol okulunda bulunan a tane grubun her
birinde x tane öğrenci vardır.
Yeni dönemde toplam y tane yeni kayıt gelmiş an-
cak her gruptan c tane öğrenci sakatlanarak okul-
dan ayrılmıştır.
Buna göre, son durumda okulda bulunan top-
lam öğrenci sayısının a, x, y ve c türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) xy - a
B) a.x-y
D) a(x-c)-y
C) a(x - c) +y
E) ax - ay
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
10. Bir voleybol okulunda bulunan a tane grubun her birinde x tane öğrenci vardır. Yeni dönemde toplam y tane yeni kayıt gelmiş an- cak her gruptan c tane öğrenci sakatlanarak okul- dan ayrılmıştır. Buna göre, son durumda okulda bulunan top- lam öğrenci sayısının a, x, y ve c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) xy - a B) a.x-y D) a(x-c)-y C) a(x - c) +y E) ax - ay
YAYINLARI
liv
ORIJINAL
5. m pozitif tam sayı olmak üzere,
m
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi n'nin bir çar
panıdır?
+ m² = m/
m
A) 1+m B)
= m - m ²
n = m
^ = m (1-m)
n
C) m² - 1
D) m-1 E)
E
olc
eş
A
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
YAYINLARI liv ORIJINAL 5. m pozitif tam sayı olmak üzere, m olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi n'nin bir çar panıdır? + m² = m/ m A) 1+m B) = m - m ² n = m ^ = m (1-m) n C) m² - 1 D) m-1 E) E olc eş A
gün
2o. S
e 2 4.5
2.
A) V-t=
21 x
C) V-t
12
50)
O merkezli dairesel bir pistte, yukarıdaki şekilde göste-
rildiği gibi A noktasından koşmaya başlayan Cem ile ilgili
aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
● Cem, A noktasından B noktasına sabit V hızı ile
koşuyor.
Cem B noktasına ilk kez vardıktan sonra hızını 3
katına çıkararak sabit hızla koşarak yoluna devam
ediyor ve B noktasına 7. kez varana kadar koşuyor.
Cem'in A noktasından, başlangıçtan itibaren, B
noktasına 7. kez varana kadar geçen süre 123 da-
kikadır.
Buna göre, Cem'in B noktasına ilk kez varana kadar
geçen süreyi bulmak için aşağıdaki denklemlerden
hangisi kurulmalıdır? (t: B noktasına ilk kez varana ka-
dar geçen süre)
3V (123-t)
9
3V (123-t)
72
Ax Cem: U
E)
150°
5
B
The
150x
B)
V.t
5
D) V.t
5
3V (123-t)
72
11
3V (123-t)
79
3V (123-t)
57
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
gün 2o. S e 2 4.5 2. A) V-t= 21 x C) V-t 12 50) O merkezli dairesel bir pistte, yukarıdaki şekilde göste- rildiği gibi A noktasından koşmaya başlayan Cem ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. ● Cem, A noktasından B noktasına sabit V hızı ile koşuyor. Cem B noktasına ilk kez vardıktan sonra hızını 3 katına çıkararak sabit hızla koşarak yoluna devam ediyor ve B noktasına 7. kez varana kadar koşuyor. Cem'in A noktasından, başlangıçtan itibaren, B noktasına 7. kez varana kadar geçen süre 123 da- kikadır. Buna göre, Cem'in B noktasına ilk kez varana kadar geçen süreyi bulmak için aşağıdaki denklemlerden hangisi kurulmalıdır? (t: B noktasına ilk kez varana ka- dar geçen süre) 3V (123-t) 9 3V (123-t) 72 Ax Cem: U E) 150° 5 B The 150x B) V.t 5 D) V.t 5 3V (123-t) 72 11 3V (123-t) 79 3V (123-t) 57
r
ÖRNEK 27
Taban yarıçapları eşit, şekildeki silindirin yüksekliği, ko-
3
ninin yüksekliğinin
katıdır.
2
3h
50
Trth
3 πr²h
900.44 = 396
169
462x
1000x
2h
900x
200 x 3
Silindirde %44 lük tuzlu su, konide ise %33 lük tuzlu su
bulunmaktadır. Bu iki karışım başka bir kapta karıştırı-
lacaktır.
Son durumda oluşan karışımın tuz yüzdesi kaç olur?
26.2x = 13y
a
7²h
3
2πr²2h
240 37
160
27.42
=66
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
r ÖRNEK 27 Taban yarıçapları eşit, şekildeki silindirin yüksekliği, ko- 3 ninin yüksekliğinin katıdır. 2 3h 50 Trth 3 πr²h 900.44 = 396 169 462x 1000x 2h 900x 200 x 3 Silindirde %44 lük tuzlu su, konide ise %33 lük tuzlu su bulunmaktadır. Bu iki karışım başka bir kapta karıştırı- lacaktır. Son durumda oluşan karışımın tuz yüzdesi kaç olur? 26.2x = 13y a 7²h 3 2πr²2h 240 37 160 27.42 =66
Aralarında 400 kilometre mesafe bulunan X ve Y kentle-
rinde aşağıdaki şekildeki gibi bulunan iki araç aynı anda
zıt yönlerde sabit hızla harekete başlamışlar ve 2 saat
sonra hızlı olan araç yön değiştirerek yavaş olan aracı ya-
kalamak için aynı hızla hareket etmiştir.
v
60 km/sa.-
120x
400 km
Y 20
Y şehrinden hareket eden araç toplam 20 saat sonra
X şehrinden hareket eden aracı yakaladığına göre, Y
şehrinden hareket eden aracın hızı saattel kaç kilo-
metredir?
A) 80
Issore
D) 110 E) 120
B) 90 C) 100
de
Morcodi
409+120+20 = 165-0). 18
400+120+20
1080-181
520+20 21080-180
200=562
0=28
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
Aralarında 400 kilometre mesafe bulunan X ve Y kentle- rinde aşağıdaki şekildeki gibi bulunan iki araç aynı anda zıt yönlerde sabit hızla harekete başlamışlar ve 2 saat sonra hızlı olan araç yön değiştirerek yavaş olan aracı ya- kalamak için aynı hızla hareket etmiştir. v 60 km/sa.- 120x 400 km Y 20 Y şehrinden hareket eden araç toplam 20 saat sonra X şehrinden hareket eden aracı yakaladığına göre, Y şehrinden hareket eden aracın hızı saattel kaç kilo- metredir? A) 80 Issore D) 110 E) 120 B) 90 C) 100 de Morcodi 409+120+20 = 165-0). 18 400+120+20 1080-181 520+20 21080-180 200=562 0=28
25. Aşağıdaki görselde; Mehmet, Soner ve Derya şeflerin
birlikte yapmış oldukları bir tepsi baklava gösterilmiş-
tir.
Bir tepsi baklavanın yapımı ile ilgili aşağıdakiler bilin-
mektedir.
Mob
• Mehmet Şef tek başına x saatte
• Soner Şef tek başına 2x saatte
• Derya Şef tek başına 3x saatte yapıyor.
Üç şef birlikte bir tepsi baklavayı 1 saatte yaptık-
larına göre, Soner Şef bu baklavayı tek başına kaç
saatte yapar?
B) 1/1/0
A) 1
C) 5
11
D) 13
E)
2
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
25. Aşağıdaki görselde; Mehmet, Soner ve Derya şeflerin birlikte yapmış oldukları bir tepsi baklava gösterilmiş- tir. Bir tepsi baklavanın yapımı ile ilgili aşağıdakiler bilin- mektedir. Mob • Mehmet Şef tek başına x saatte • Soner Şef tek başına 2x saatte • Derya Şef tek başına 3x saatte yapıyor. Üç şef birlikte bir tepsi baklavayı 1 saatte yaptık- larına göre, Soner Şef bu baklavayı tek başına kaç saatte yapar? B) 1/1/0 A) 1 C) 5 11 D) 13 E) 2
Aşağıdaki eşitliklerin herbirinde x ve y doğal
sayılardır. Buna göre bu eşitlikleri sağlayan en
büyük x değerlerini bulunuz.
a. 32⁰ = 3*.y
x=14
b. 40! = 6*.y
c. 28! = 4*.y
d. 46! = 12% y
32
HOBB
us
HOBB
46
28 2
x = 18
y=
16554
x=24
x=21
y=
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
Aşağıdaki eşitliklerin herbirinde x ve y doğal sayılardır. Buna göre bu eşitlikleri sağlayan en büyük x değerlerini bulunuz. a. 32⁰ = 3*.y x=14 b. 40! = 6*.y c. 28! = 4*.y d. 46! = 12% y 32 HOBB us HOBB 46 28 2 x = 18 y= 16554 x=24 x=21 y=
12. a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılardır.
bx² + a = 0 denkleminin farklı iki gerçel kökü vardır.
cx²-b=0 denkleminin gerçel kökleri yoktur.
●
Buna göre,
I. a-x²-b-c = 0
II. b-x²-a-c = 0
III. a.x²+c=0
ifadelerinde verilen denklemlerden hangilerinin daima
sanal kökleri vardır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
12. a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılardır. bx² + a = 0 denkleminin farklı iki gerçel kökü vardır. cx²-b=0 denkleminin gerçel kökleri yoktur. ● Buna göre, I. a-x²-b-c = 0 II. b-x²-a-c = 0 III. a.x²+c=0 ifadelerinde verilen denklemlerden hangilerinin daima sanal kökleri vardır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
30.
3 km
(12)
M
44
n.com
B
A
Yukarıdaki haritada aynı yol üzerinde bulunan
Ekin'in evi (E), market (M), benzinlik (B) ve park (P)
görülmektedir. Evinden çıkıp markete uğrayan Ekin,
marketten direk benzinliğe uğramış ve market ile
AUSTRALIESIST
Ta
benzinlik arasındaki yolun, evi ile market arasındaki
yoldan 4 kilometre uzun olduğunu fark etmiştir.
Benzinlikten yoluna devam ederek 8 kilometre sonra
parka ulaşmıştır.
166.
C) 7
Ev ile market arasındaki yolun kilometre türünden
uzunluğunun 2 tabanına göre logaritması, market X
ile park arasındaki yolun kilometre türünden
uzunluğunun 4 tabanına göre logaritmasından
küçük olduğuna göre, ev ile park arasındaki volun
uzunluğu kilometre türünden kaç farklı tam sayı
değeri alabilir?
A) 5
B) 6
2x+12
D) 8
E) 9 X
<f
81
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
30. 3 km (12) M 44 n.com B A Yukarıdaki haritada aynı yol üzerinde bulunan Ekin'in evi (E), market (M), benzinlik (B) ve park (P) görülmektedir. Evinden çıkıp markete uğrayan Ekin, marketten direk benzinliğe uğramış ve market ile AUSTRALIESIST Ta benzinlik arasındaki yolun, evi ile market arasındaki yoldan 4 kilometre uzun olduğunu fark etmiştir. Benzinlikten yoluna devam ederek 8 kilometre sonra parka ulaşmıştır. 166. C) 7 Ev ile market arasındaki yolun kilometre türünden uzunluğunun 2 tabanına göre logaritması, market X ile park arasındaki yolun kilometre türünden uzunluğunun 4 tabanına göre logaritmasından küçük olduğuna göre, ev ile park arasındaki volun uzunluğu kilometre türünden kaç farklı tam sayı değeri alabilir? A) 5 B) 6 2x+12 D) 8 E) 9 X <f 81
6.
X-2+
1
X-2
denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir.
1
1
X₁-2
X₂-2
işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
C) 8
x₁ + x₂ +
= 4
(x-4)²₁+1=
+
4-64-52-8
2+2√2
252
-2
6²-40+5=40-8
x ²-8x+13=0
↑
(D) 10
4+12
4-√2
64
E) 12
21/2
(2-√2)(h)
TEMATIK SORU BAN
2-x+ 2+²x
20
2
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
6. X-2+ 1 X-2 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir. 1 1 X₁-2 X₂-2 işleminin sonucu kaçtır? A) 4 C) 8 x₁ + x₂ + = 4 (x-4)²₁+1= + 4-64-52-8 2+2√2 252 -2 6²-40+5=40-8 x ²-8x+13=0 ↑ (D) 10 4+12 4-√2 64 E) 12 21/2 (2-√2)(h) TEMATIK SORU BAN 2-x+ 2+²x 20 2
BUDO
A
e ko-
edir.
za
n
3
Buna göre,
i-Cuz Ch (Am
- ANSAS CAC-A
3n+1
fly --C
ww
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
9. Bir dikdörtgenin içine yazılan x gerçel sayısı için aşağıdaki
gösterim yapılmıştır.
=3x-2
6n-5=9n+
623n
47-2
N
eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır?
B)-1
(A)-2
C) 2
4.
D) 3
E) 4
11. Aşağıda
3 km ola
aynı yön
60 de
luod
Wrock
x gerçel sayısıyla oluşturu-
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
BUDO A e ko- edir. za n 3 Buna göre, i-Cuz Ch (Am - ANSAS CAC-A 3n+1 fly --C ww TEMEL YETERLİLİK TESTİ 9. Bir dikdörtgenin içine yazılan x gerçel sayısı için aşağıdaki gösterim yapılmıştır. =3x-2 6n-5=9n+ 623n 47-2 N eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır? B)-1 (A)-2 C) 2 4. D) 3 E) 4 11. Aşağıda 3 km ola aynı yön 60 de luod Wrock x gerçel sayısıyla oluşturu-
-ler top-
E) 5
13.
-4+-2=-
2 + 2 = 36
2* - 2Y = 28
olduğuna göre, 2-y
A) 1
B) 2
C
id uounos ninimetçi
mat x 10g anug
10
değeri kaçtır?
D) 8
C) 4
36
7.28
E) 10
12. soruda 2ª*6 = 22a +8
olduğunda toplamlarının yine 2'n
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
-ler top- E) 5 13. -4+-2=- 2 + 2 = 36 2* - 2Y = 28 olduğuna göre, 2-y A) 1 B) 2 C id uounos ninimetçi mat x 10g anug 10 değeri kaçtır? D) 8 C) 4 36 7.28 E) 10 12. soruda 2ª*6 = 22a +8 olduğunda toplamlarının yine 2'n
anın
ğin
san
karekök
12. Aşağıda kenarları dik kesişen kapalı bir bölge gösterilmek-
tedir.
5
X
6-x
5
Kapalı bölgenin şekil üzerinde dört kenarının uzunluğu ve-
rilmiştir.
Buna göre, bu bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 25
B) 30
C) 42
D) 48 E) 55
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
anın ğin san karekök 12. Aşağıda kenarları dik kesişen kapalı bir bölge gösterilmek- tedir. 5 X 6-x 5 Kapalı bölgenin şekil üzerinde dört kenarının uzunluğu ve- rilmiştir. Buna göre, bu bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 25 B) 30 C) 42 D) 48 E) 55
12.
Sena Kitabevi
Bera Kitabevi
A) 5
SK 73k+20
SATIŞ FİYATI
(TL)
ALIŞ FİYATI
(TL)
5k
B) 7
4k
Yukandaki tabloda iki farklı kitabevinde aynı kitabın alış ve
satış fiyatları verilmiştir.
●k bir tam sayıdır.
11
. Sena Kitabevi'nde bu kitabın satışından zarar
edilmiştir.
3k + 20
Vo
. Bera Kitabevi'nde bu kitabın satışından kår edilmiştir.
k + 35
Buna göre, bu kitap Bera Kitabevi'nden satın alınıp,
Sena Kitabevi'nin satış fiyatından satılırsa kaç TL kâr
elde edilir?
C) 10
D) 12
E) 13
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
12. Sena Kitabevi Bera Kitabevi A) 5 SK 73k+20 SATIŞ FİYATI (TL) ALIŞ FİYATI (TL) 5k B) 7 4k Yukandaki tabloda iki farklı kitabevinde aynı kitabın alış ve satış fiyatları verilmiştir. ●k bir tam sayıdır. 11 . Sena Kitabevi'nde bu kitabın satışından zarar edilmiştir. 3k + 20 Vo . Bera Kitabevi'nde bu kitabın satışından kår edilmiştir. k + 35 Buna göre, bu kitap Bera Kitabevi'nden satın alınıp, Sena Kitabevi'nin satış fiyatından satılırsa kaç TL kâr elde edilir? C) 10 D) 12 E) 13