%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Soruları

Aralarında 400 kilometre mesafe bulunan X ve Y kentle-
rinde aşağıdaki şekildeki gibi bulunan iki araç aynı anda
zıt yönlerde sabit hızla harekete başlamışlar ve 2 saat
sonra hızlı olan araç yön değiştirerek yavaş olan aracı ya-
kalamak için aynı hızla hareket etmiştir.
v
60 km/sa.-
120x
400 km
Y 20
Y şehrinden hareket eden araç toplam 20 saat sonra
X şehrinden hareket eden aracı yakaladığına göre, Y
şehrinden hareket eden aracın hızı saattel kaç kilo-
metredir?
A) 80
Issore
D) 110 E) 120
B) 90 C) 100
de
Morcodi
409+120+20 = 165-0). 18
400+120+20
1080-181
520+20 21080-180
200=562
0=28
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
Aralarında 400 kilometre mesafe bulunan X ve Y kentle- rinde aşağıdaki şekildeki gibi bulunan iki araç aynı anda zıt yönlerde sabit hızla harekete başlamışlar ve 2 saat sonra hızlı olan araç yön değiştirerek yavaş olan aracı ya- kalamak için aynı hızla hareket etmiştir. v 60 km/sa.- 120x 400 km Y 20 Y şehrinden hareket eden araç toplam 20 saat sonra X şehrinden hareket eden aracı yakaladığına göre, Y şehrinden hareket eden aracın hızı saattel kaç kilo- metredir? A) 80 Issore D) 110 E) 120 B) 90 C) 100 de Morcodi 409+120+20 = 165-0). 18 400+120+20 1080-181 520+20 21080-180 200=562 0=28
21
1. a34
II. 3a4
III. 34a
244
34
A) Yalnız I
171
6. Üç basamaklı bir T doğal sayısı, o sayının hem en küçük
rakamına hem de en büyük rakamına tam bölünüyorsa
T sayısında uyumlu sayı denir.
a sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere, rakamları farklı;
D) +
D) I ve II
9
124 80924
7 Tio.
ush
24
B) Yalnız
224
U
sayılarından hangileri kesinlikle uyumlu sayı değildir?
E) I ve III
7)
624
52.4
C) Yalnız III
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
21 1. a34 II. 3a4 III. 34a 244 34 A) Yalnız I 171 6. Üç basamaklı bir T doğal sayısı, o sayının hem en küçük rakamına hem de en büyük rakamına tam bölünüyorsa T sayısında uyumlu sayı denir. a sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere, rakamları farklı; D) + D) I ve II 9 124 80924 7 Tio. ush 24 B) Yalnız 224 U sayılarından hangileri kesinlikle uyumlu sayı değildir? E) I ve III 7) 624 52.4 C) Yalnız III
3.
Aracıyla deniz kenarındaki A noktasında duran Özgür, te-
lefonundaki harita uygulamasından kendine en yakın resto-
ranları aradığında aşağıdaki görsel karşısına çıkmıştır.
Balık
restoranı
Pide
restoranı
A) 4√2
15 km 7 km
Kebap
restorani
Özgür'e en uzakta olan balık restoranı olduğuna göre,
Özgür'ün kebap restoranına uzaklığının kilometre türün-
den eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) 3√5
C) 5√3
X
D) 6√7
E) 7√6
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
3. Aracıyla deniz kenarındaki A noktasında duran Özgür, te- lefonundaki harita uygulamasından kendine en yakın resto- ranları aradığında aşağıdaki görsel karşısına çıkmıştır. Balık restoranı Pide restoranı A) 4√2 15 km 7 km Kebap restorani Özgür'e en uzakta olan balık restoranı olduğuna göre, Özgür'ün kebap restoranına uzaklığının kilometre türün- den eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 3√5 C) 5√3 X D) 6√7 E) 7√6
3.
Aşağıdaki şekilde negatif değerleri de ölçen bir termo-
metre gösterilmiştir. Bu termometrede özel tanımlanmış
sıcaklık ölçüm birimi olan Resece (R) değerlerine karşılık
gelen Celsius (°C) değerleri gösterilmiştir ve bu değerler
eşit aralıklıdır.
°R
120-
100-
80-
60-
40
20
0
°C
40
30
20
10
C) 30
-0
-10
-20
Bir şehirde sıcaklık 10 günde bir 10°C düşmektedir. İlk
gün sıcaklık 40°C'dir ve bu şehirde 100 gün boyunca
sıcaklık ölçülecektir.
Bir gün içindeki Resece değeri R, Celsius değeri C
ile gösterilirse R-C<0 eşitsizliğini sağlayan kaç
farklı gün olur?
A) 10 B) 20
D) 40
E) 50
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
3. Aşağıdaki şekilde negatif değerleri de ölçen bir termo- metre gösterilmiştir. Bu termometrede özel tanımlanmış sıcaklık ölçüm birimi olan Resece (R) değerlerine karşılık gelen Celsius (°C) değerleri gösterilmiştir ve bu değerler eşit aralıklıdır. °R 120- 100- 80- 60- 40 20 0 °C 40 30 20 10 C) 30 -0 -10 -20 Bir şehirde sıcaklık 10 günde bir 10°C düşmektedir. İlk gün sıcaklık 40°C'dir ve bu şehirde 100 gün boyunca sıcaklık ölçülecektir. Bir gün içindeki Resece değeri R, Celsius değeri C ile gösterilirse R-C<0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı gün olur? A) 10 B) 20 D) 40 E) 50
si
ne
e-
mi
19. Bir annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamı-
nın 5 katıdır. Her yıl çocukların yaşları toplamı
ile annenin yaşı arasındaki fark 2 azalmakta-
dır.
12m343
20.
5 yıl sonra Annenin yaşı çocukların yaşları
toplamının 2 katından 11 fazla ise annenin
bugünkü yaşı kaçtır?
A) 56
B) 58 C) 60 D) 62 E) 64
Madde Türü
Miktarı (g)
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
si ne e- mi 19. Bir annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamı- nın 5 katıdır. Her yıl çocukların yaşları toplamı ile annenin yaşı arasındaki fark 2 azalmakta- dır. 12m343 20. 5 yıl sonra Annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katından 11 fazla ise annenin bugünkü yaşı kaçtır? A) 56 B) 58 C) 60 D) 62 E) 64 Madde Türü Miktarı (g)
vla
ha
0-
le
==$
Soru 41
Vw
Ahmet, A çubuğunu 4 ile doğru, 2 ile ters orantılı olacak şekilde
sırasıyla B ve C çubukları olarak ikiye bölmüştür.
A
83x
8
B
C
Daha sonra Ahmet, C çubuğunu 3 ile ters, 2 ile doğru orantılı olacak
şekilde sırasıyla D ve E çubukları olarak tekrar iki parçaya ayırmış-
tır.
D
E
C ve E çubuklarının toplam uzunluğu 52 cm olduğuna göre, B
ve D çubuklarının uzunlukları toplamı kaç cm'dir?
B) 158
C) 188
D) 228
3A) 126
E) 256
TYT MATEMATİK 145
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
vla ha 0- le ==$ Soru 41 Vw Ahmet, A çubuğunu 4 ile doğru, 2 ile ters orantılı olacak şekilde sırasıyla B ve C çubukları olarak ikiye bölmüştür. A 83x 8 B C Daha sonra Ahmet, C çubuğunu 3 ile ters, 2 ile doğru orantılı olacak şekilde sırasıyla D ve E çubukları olarak tekrar iki parçaya ayırmış- tır. D E C ve E çubuklarının toplam uzunluğu 52 cm olduğuna göre, B ve D çubuklarının uzunlukları toplamı kaç cm'dir? B) 158 C) 188 D) 228 3A) 126 E) 256 TYT MATEMATİK 145
7.
Bir yolu; bir araç 80 km/saat diğeri 60 km/saat hızla gi-
dince varış süreleri arasında 10 dakika fark olmuştur.
Buna göre, hızı daha az olan araç yolu kaç dakikada
gitmiştir?
A) 35
B) 40
Test-1
C) 45
D) 50
E) 55
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
7. Bir yolu; bir araç 80 km/saat diğeri 60 km/saat hızla gi- dince varış süreleri arasında 10 dakika fark olmuştur. Buna göre, hızı daha az olan araç yolu kaç dakikada gitmiştir? A) 35 B) 40 Test-1 C) 45 D) 50 E) 55
16. x tane kız ve y tane erkek öğrencisi olan bir
öğretmen, kız öğrencilerinin her birine kız
öğrencilerinin sayısı kadar, erkek öğrencilerinin
her birine erkek öğrencilerinin sayısı kadar
kalem dağıtıyor.
Kız ve erkek öğrencilerin aldıkları toplam
kalem sayılarının farkı ile bir kız ve bir erkek
öğrencinin aldığı kalem sayısı farkını bilen
bir öğrenci, aşağıda verilen hangi özdeşlik
ile bu öğretmenin toplam öğrenci sayısını
bulabilir?
X
V
A) x² - xy = x. (x - y)
B)
(x - y)² = x² - 2xy + y²
C) (x + y)² = x² + 2xy + y²
D) x² - y² = (x-y) √(x + y)
E) x3-y³ = (x - y). (x² + xy + y²)
J
+4
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
16. x tane kız ve y tane erkek öğrencisi olan bir öğretmen, kız öğrencilerinin her birine kız öğrencilerinin sayısı kadar, erkek öğrencilerinin her birine erkek öğrencilerinin sayısı kadar kalem dağıtıyor. Kız ve erkek öğrencilerin aldıkları toplam kalem sayılarının farkı ile bir kız ve bir erkek öğrencinin aldığı kalem sayısı farkını bilen bir öğrenci, aşağıda verilen hangi özdeşlik ile bu öğretmenin toplam öğrenci sayısını bulabilir? X V A) x² - xy = x. (x - y) B) (x - y)² = x² - 2xy + y² C) (x + y)² = x² + 2xy + y² D) x² - y² = (x-y) √(x + y) E) x3-y³ = (x - y). (x² + xy + y²) J +4
13. Bozuk bir tartı 50 kilogramın üstündeki ağırlıkları 4 kg
eksik, 50 kilogramın altındaki ağırlıkları 4 kg fazla göster-
mektedir.
Bu tartı, bir baba ve kızı birlikte tartıya çıktığında 106 kg,
baba tek başına çıktığında 76 kg göstermektedir.
Buna göre, kız tek başına tartıya çıktığında tartı kaç
kilogram gösterir?
A26
B) 30
(C) 34
D) 36
E) 46
110
15, E
in
E
r
t
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
13. Bozuk bir tartı 50 kilogramın üstündeki ağırlıkları 4 kg eksik, 50 kilogramın altındaki ağırlıkları 4 kg fazla göster- mektedir. Bu tartı, bir baba ve kızı birlikte tartıya çıktığında 106 kg, baba tek başına çıktığında 76 kg göstermektedir. Buna göre, kız tek başına tartıya çıktığında tartı kaç kilogram gösterir? A26 B) 30 (C) 34 D) 36 E) 46 110 15, E in E r t
sariyerakademi.com
6. x ve y birer doğal sayıdır.
2xy-y=5y-36
eşitliğini sağlayan kaç farklı (x, y) sıralı ikilisi vardır
B) 3
ch
A) 2,
2xy-by=-36
y (2x-6)=-36 *
C) 4
+9=36
Lead
$50
Mas
om birot poziti
D) 5
2/1
E) 6
alm
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
sariyerakademi.com 6. x ve y birer doğal sayıdır. 2xy-y=5y-36 eşitliğini sağlayan kaç farklı (x, y) sıralı ikilisi vardır B) 3 ch A) 2, 2xy-by=-36 y (2x-6)=-36 * C) 4 +9=36 Lead $50 Mas om birot poziti D) 5 2/1 E) 6 alm
3. ÖRNEK
x² = mx + n eşitliğinde (m)² = n olursa ifadenin tam
2
kare halde olduğunu bilen bir öğrenci
x² + y² - 6x +10y + 34 = 0
denklemini çözerek x ve y değerlerini buluyor.
Buna göre (x - y) değeri kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 7 D) 8 E) 11
a
a
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
3. ÖRNEK x² = mx + n eşitliğinde (m)² = n olursa ifadenin tam 2 kare halde olduğunu bilen bir öğrenci x² + y² - 6x +10y + 34 = 0 denklemini çözerek x ve y değerlerini buluyor. Buna göre (x - y) değeri kaçtır? A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 11 a a
26. Aşağıdaki şekilde her rafı eşit uzunlukta olan 3 rafli
bir kütüphane ve yerleştirilen kitapların bir kısmı gös-
terilmiştir.
1. raf
2. raf
3. raf
Şule'nin elinde 15 tane özdeş siyah ve 12 tane özdeş
min beyaz kitap bulunmaktadır. 1. rafa 8 siyah kitabı, 2. ra-
fa 6 siyah ve 3 beyaz kitabı boşluk kalmadan yerleştir-
miş ve elinde kalan kitapları da 3. rafa dizmiştir.
Buna göre 3. rafla ilgili verilen bilgilerden hangi-
si doğrudur?
uno
A) Tamamen dolmuştur.
B) 1 tane siyah kitap yerleştirilebilecek kadar boşluk
kalmışır.
C) 1 tane beyaz kitap yerleştirilebilecek kadar boş-
luk kalmışır. SIGIGY (8
D) 2 tane beyaz kitap yerleştirilebilecek kadar boş-
luk kalmışır.
E) Kalan kitaplar 3. rafa sığmamıştır.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
26. Aşağıdaki şekilde her rafı eşit uzunlukta olan 3 rafli bir kütüphane ve yerleştirilen kitapların bir kısmı gös- terilmiştir. 1. raf 2. raf 3. raf Şule'nin elinde 15 tane özdeş siyah ve 12 tane özdeş min beyaz kitap bulunmaktadır. 1. rafa 8 siyah kitabı, 2. ra- fa 6 siyah ve 3 beyaz kitabı boşluk kalmadan yerleştir- miş ve elinde kalan kitapları da 3. rafa dizmiştir. Buna göre 3. rafla ilgili verilen bilgilerden hangi- si doğrudur? uno A) Tamamen dolmuştur. B) 1 tane siyah kitap yerleştirilebilecek kadar boşluk kalmışır. C) 1 tane beyaz kitap yerleştirilebilecek kadar boş- luk kalmışır. SIGIGY (8 D) 2 tane beyaz kitap yerleştirilebilecek kadar boş- luk kalmışır. E) Kalan kitaplar 3. rafa sığmamıştır.
2. 240 gram saf suya 60 gram tuz ekleniyor. Daha sonra oluşan
karışımın % 20'si alınıp, alınan karışımın yerine aynı miktarda tuz
ekleniyor.
Buna göre, oluşan karışımın tuz oranı ilk karışıma göre, yüz-
de kaç artmıştır?
A) 16
B) 30
C) 48
D) 60
E) 80
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
2. 240 gram saf suya 60 gram tuz ekleniyor. Daha sonra oluşan karışımın % 20'si alınıp, alınan karışımın yerine aynı miktarda tuz ekleniyor. Buna göre, oluşan karışımın tuz oranı ilk karışıma göre, yüz- de kaç artmıştır? A) 16 B) 30 C) 48 D) 60 E) 80
Dart-
part-
6
1. Bir sürahinin içerisindeki suyun tamamıyla 15 tane çay bar-
dağı ya da 6 tane su bardağı tam olarak dolduruluyor.
Bu sürahinin içerisindeki suyun bir kısmı ile 2 tane çay bar-
dağı, 1 tane su bardağı tam olarak doldurulduktan sonra
sürahide 105 birimküp su kalıyor.
Buna göre, bir su bardağı en fazla kaç birimküp su alır?
ob
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35
3.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
Dart- part- 6 1. Bir sürahinin içerisindeki suyun tamamıyla 15 tane çay bar- dağı ya da 6 tane su bardağı tam olarak dolduruluyor. Bu sürahinin içerisindeki suyun bir kısmı ile 2 tane çay bar- dağı, 1 tane su bardağı tam olarak doldurulduktan sonra sürahide 105 birimküp su kalıyor. Buna göre, bir su bardağı en fazla kaç birimküp su alır? ob A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 3.
16.
ab
ifadesi a sayısının b sayısına uzaklığı olarak ifade ediliyor.
Örnek: 3₂ = 1
a gerçel sayı ve 3 < a < 6 olduğuna göre,
a₁ + 2a + 7a+ ag
toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 19
B) 10₂
C) 95
D) 48
(E) 315
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
16. ab ifadesi a sayısının b sayısına uzaklığı olarak ifade ediliyor. Örnek: 3₂ = 1 a gerçel sayı ve 3 < a < 6 olduğuna göre, a₁ + 2a + 7a+ ag toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 19 B) 10₂ C) 95 D) 48 (E) 315
12
2. Aşağıdaki A kasasındaki limon sayısı ve kasadaki limon-
ların toplam tutarı ile B kasasındaki elma sayısı ve kasa-
daki elmaların toplam tutarı verilmiştir.
40t
x tane
35t
B) 72
x + 12 tane
A kasasındaki limon sayısı ile toplam tutar, B kasasındaki
elma sayısı ile toplam tutar ters orantılıdır.
Buna göre, x değeri kaçtır?
A) 64
C) 76
D) 80
E) 84
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
12 2. Aşağıdaki A kasasındaki limon sayısı ve kasadaki limon- ların toplam tutarı ile B kasasındaki elma sayısı ve kasa- daki elmaların toplam tutarı verilmiştir. 40t x tane 35t B) 72 x + 12 tane A kasasındaki limon sayısı ile toplam tutar, B kasasındaki elma sayısı ile toplam tutar ters orantılıdır. Buna göre, x değeri kaçtır? A) 64 C) 76 D) 80 E) 84