Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Aşağıda 5 sorulu bir anket verilmiştir. İsmail bu anke tin her bir sorusunu cevaplamış ve her satırdaki soru için puan sütununda

Aşağıda 5 sorulu bir anket verilmiştir. İsmail bu anke
tin her bir sorusunu cevaplamış ve her satırdaki soru
için puan sütunundaki değerlerden yalnız bir tanesini
işaretlenmiştir.
Mantıksal / Matematiksel Zeka
Makinelerin nasıl çalıştığına dair
soru sorarı

Aşağıda 5 sorulu bir anket verilmiştir. İsmail bu anke tin her bir sorusunu cevaplamış ve her satırdaki soru için puan sütunundaki değerlerden yalnız bir tanesini işaretlenmiştir. Mantıksal / Matematiksel Zeka Makinelerin nasıl çalıştığına dair soru sorarım. Aritmetik problemleri kafadan yaparım. Matematik ve fen derslerini se- verim. Satranç ve benzeri strateji oyun- larını severim. Mantık bulmalacalarını severim. VJ 1 23 4 YINLARI v İsmail'in işaretlediği puanların toplamının 17 ol- duğu bilindiğine göre, İsmail puan sütununu kaç farklı şekilde işaretlemiş olabilir? A) 21 BY 35 C) 48 D) 60 E) 72 ORIJINA Şekile Zafer riştir Zafe ola A)