Tekrarlı Permütasyon Soruları

ama
29. Aşağıda bir bilgisayar oyununda robotun bulunduğu
konum ve bitiş noktası gösterilmiştir. Arada 5 tane tuş
bulunmaktadır.
400
ABODEN
Robot her bir hamlede önündeki tuşa ya da bir sonraki tuşa
atlayarak bitiş tuşuna gelecektir.
Bitiş
Buna göre, robot bitiş tuşuna kaç farklı şekilde
gelebilir?
A) 5
B) 8
C) 13 D) 20
E) 27
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
ama 29. Aşağıda bir bilgisayar oyununda robotun bulunduğu konum ve bitiş noktası gösterilmiştir. Arada 5 tane tuş bulunmaktadır. 400 ABODEN Robot her bir hamlede önündeki tuşa ya da bir sonraki tuşa atlayarak bitiş tuşuna gelecektir. Bitiş Buna göre, robot bitiş tuşuna kaç farklı şekilde gelebilir? A) 5 B) 8 C) 13 D) 20 E) 27
30. Cep telefonlarına güvenlik için rakam ve harfleri kullanarak
şifreler ya da ekran kilidi oluşturulmaktadır. Yusuf Bey cep
telefonuna ekran kilidi koymaya karar verir.
Açmak için
desen çizin
B
Yusuf Bey, A noktasından başlayarak sağdaki ve aşağıdaki
noktalardan geçip en kısa yoldan B noktasına ulaşacaktır.
Örneğin;
C) 5
Açmak için
desen çizin
B
biçiminde ekran kilidi oluşturulabilir.
Buna göre, Yusuf Bey bu şartlara uygun kaç tane ekran
kilidi oluşturabilir?
A) 3
B) 4
D) 6
E) 7
}
1
1
1
1
1
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
30. Cep telefonlarına güvenlik için rakam ve harfleri kullanarak şifreler ya da ekran kilidi oluşturulmaktadır. Yusuf Bey cep telefonuna ekran kilidi koymaya karar verir. Açmak için desen çizin B Yusuf Bey, A noktasından başlayarak sağdaki ve aşağıdaki noktalardan geçip en kısa yoldan B noktasına ulaşacaktır. Örneğin; C) 5 Açmak için desen çizin B biçiminde ekran kilidi oluşturulabilir. Buna göre, Yusuf Bey bu şartlara uygun kaç tane ekran kilidi oluşturabilir? A) 3 B) 4 D) 6 E) 7 } 1 1 1 1 1
Aşağıda 5 sorulu bir anket verilmiştir. İsmail bu anke
tin her bir sorusunu cevaplamış ve her satırdaki soru
için puan sütunundaki değerlerden yalnız bir tanesini
işaretlenmiştir.
Mantıksal / Matematiksel Zeka
Makinelerin nasıl çalıştığına dair
soru sorarım.
Aritmetik problemleri kafadan
yaparım.
Matematik ve fen derslerini se-
verim.
Satranç ve benzeri strateji oyun-
larını severim.
Mantık bulmalacalarını severim.
VJ
1
23
4
YINLARI
v
İsmail'in işaretlediği puanların toplamının 17 ol-
duğu bilindiğine göre, İsmail puan sütununu kaç
farklı şekilde işaretlemiş olabilir?
A) 21
BY 35
C) 48 D) 60 E) 72
ORIJINA
Şekile
Zafer
riştir
Zafe
ola
A)
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
Aşağıda 5 sorulu bir anket verilmiştir. İsmail bu anke tin her bir sorusunu cevaplamış ve her satırdaki soru için puan sütunundaki değerlerden yalnız bir tanesini işaretlenmiştir. Mantıksal / Matematiksel Zeka Makinelerin nasıl çalıştığına dair soru sorarım. Aritmetik problemleri kafadan yaparım. Matematik ve fen derslerini se- verim. Satranç ve benzeri strateji oyun- larını severim. Mantık bulmalacalarını severim. VJ 1 23 4 YINLARI v İsmail'in işaretlediği puanların toplamının 17 ol- duğu bilindiğine göre, İsmail puan sütununu kaç farklı şekilde işaretlemiş olabilir? A) 21 BY 35 C) 48 D) 60 E) 72 ORIJINA Şekile Zafer riştir Zafe ola A)
U-
ki
39
10. Aşağıda Ferhat'ın evinin kapısına ulaşabilmek için geç-
mesi gereken merdiven gösterilmiştir.
1
A) 96
2
3
4
5
18
19
Ferhat her adımda, 2 veya 3 adım atarak 20 basamaklı
merdivenden kapıya kaç farklı şekilde ulaşabilir?
B) 102
C) 108
D) 114
20
12
E) 120
15
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
U- ki 39 10. Aşağıda Ferhat'ın evinin kapısına ulaşabilmek için geç- mesi gereken merdiven gösterilmiştir. 1 A) 96 2 3 4 5 18 19 Ferhat her adımda, 2 veya 3 adım atarak 20 basamaklı merdivenden kapıya kaç farklı şekilde ulaşabilir? B) 102 C) 108 D) 114 20 12 E) 120 15
29. Aşağıdaki 12 birim karenin 5'i sarı, 4'ü yeşil ve 3'ü maviye
boyanacaktır.
A
lir?
A) 280
B
Odk
D
A, B, C ve D ile gösterilen birim kareler aynı renge
boyanacağına göre kaç farklı görünüm elde edilebi-
B) 308 C) 336
C
D) 364
E) 392
3
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
29. Aşağıdaki 12 birim karenin 5'i sarı, 4'ü yeşil ve 3'ü maviye boyanacaktır. A lir? A) 280 B Odk D A, B, C ve D ile gösterilen birim kareler aynı renge boyanacağına göre kaç farklı görünüm elde edilebi- B) 308 C) 336 C D) 364 E) 392 3
23. Altı tane özdeş kırmızı, altı tane özdeş beyaz top A ve B
kutularına dağıtılacaktır. Dağıtma işleminde A kutusundaki
kırmızı toplar, beyaz toplardan fazla, B kutusundaki beyaz
toplar, kırmızı toplardan fazla olacaktır.
Buna göre, bu dağıtım kaç farklı biçimde yapılır?
A) 18
C) 25
D) 28
B) 21
E) 36
HR
RENK
2
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
23. Altı tane özdeş kırmızı, altı tane özdeş beyaz top A ve B kutularına dağıtılacaktır. Dağıtma işleminde A kutusundaki kırmızı toplar, beyaz toplardan fazla, B kutusundaki beyaz toplar, kırmızı toplardan fazla olacaktır. Buna göre, bu dağıtım kaç farklı biçimde yapılır? A) 18 C) 25 D) 28 B) 21 E) 36 HR RENK 2
2 Harf katları ile aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
M
A
R
A
A) 18
R
R
B) 20
M
M
A
M
A
R
M
A
R
Tabloda sadece sağa ve aşağı hareket ederek kaç farklı
"MARMARA" kelimesi oluşturan kartlar birleştirilebilir?
C) 24
D) 28
E) 32
A.
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
2 Harf katları ile aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. M A R A A) 18 R R B) 20 M M A M A R M A R Tabloda sadece sağa ve aşağı hareket ederek kaç farklı "MARMARA" kelimesi oluşturan kartlar birleştirilebilir? C) 24 D) 28 E) 32 A.
10.
K
A
R
A R A
R A M
A
M
A
A
M A N
Yukarıdaki tabloda K harfinden başlayıp çapraz
gitmeden ve kutuları atlamadan, yalnızca yatay
ve dikey doğrultuda ilerleyerek geçilen kutulardaki
harfler yan yana yazılacaktır.
Buna göre, "KARAMAN” sözcüğü kaç farklı yol-
dan gidilerek yazılabilir?
A) 16 B) 20
C) 24
D) 28 E) 32
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
10. K A R A R A R A M A M A A M A N Yukarıdaki tabloda K harfinden başlayıp çapraz gitmeden ve kutuları atlamadan, yalnızca yatay ve dikey doğrultuda ilerleyerek geçilen kutulardaki harfler yan yana yazılacaktır. Buna göre, "KARAMAN” sözcüğü kaç farklı yol- dan gidilerek yazılabilir? A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32
A
B
C
D
Yukarıdaki şekil bir şehrin birbirini dik kesen sokaklarını gös-
termektedir. B ve C noktaları arasındaki yolun kapalı olduğu
bilinmektedir.
Buna göre, A noktasından harekete başlayan bir kişi en
kısa yollardan birini kullanarak C noktasına kaç farklı yol-
dan gidebilir?
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
A B C D Yukarıdaki şekil bir şehrin birbirini dik kesen sokaklarını gös- termektedir. B ve C noktaları arasındaki yolun kapalı olduğu bilinmektedir. Buna göre, A noktasından harekete başlayan bir kişi en kısa yollardan birini kullanarak C noktasına kaç farklı yol- dan gidebilir?
=-6
1 (20) #10
DA
2
37 novis int
min bruline enor
5. a pozitif tam sayı olmak üzere,
SESMES
sözcüğünün harflerini kullanarak yazılabilecek anlamlı ya
da anlamsız altı harfli tüm sözcüklerin sayısı
Buna göre, a kaçtır?
A) 3
B) 4
2
(!
2
65.93
sboldet AnbigaçA BE
munuding tileg
C) 5
al
9/20
2
D) 6
'dir.
Nh
OYAL
E) 7
CAS
n
O
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
=-6 1 (20) #10 DA 2 37 novis int min bruline enor 5. a pozitif tam sayı olmak üzere, SESMES sözcüğünün harflerini kullanarak yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız altı harfli tüm sözcüklerin sayısı Buna göre, a kaçtır? A) 3 B) 4 2 (! 2 65.93 sboldet AnbigaçA BE munuding tileg C) 5 al 9/20 2 D) 6 'dir. Nh OYAL E) 7 CAS n O
5.
B
5,8 ☆
K/s
BENIM HOCAM
AYT-M
%60
Yukarıda özdeş 6 balondan oluşan bir hedefin görünümü veril-
miştir. Bu hedefe en alttaki balondan başlayarak atış yapılacaktır.
Her atış balonlara isabet edip balonları patlatmaktadır.
Buna göre, bu balonlar kaç değişik şekilde patlatılabilir?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
E) 120
17:39
verilmişt
/benimhocam
Bu si
komş
Buna
A) 2
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
5. B 5,8 ☆ K/s BENIM HOCAM AYT-M %60 Yukarıda özdeş 6 balondan oluşan bir hedefin görünümü veril- miştir. Bu hedefe en alttaki balondan başlayarak atış yapılacaktır. Her atış balonlara isabet edip balonları patlatmaktadır. Buna göre, bu balonlar kaç değişik şekilde patlatılabilir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120 17:39 verilmişt /benimhocam Bu si komş Buna A) 2
2
3 kırmızı, 4 beyaz, 5 siyah özdeş boncuk baş-
shlangıç ve bitim boncukları siyah olmak koşulu
bile bir ipe kaç değişik biçimde dizilebilir?
ms.
A) 720
D) 4200
melna
B) 1440
Ino only
VIN
C) 2400
a noxen
E) 4800
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
2 3 kırmızı, 4 beyaz, 5 siyah özdeş boncuk baş- shlangıç ve bitim boncukları siyah olmak koşulu bile bir ipe kaç değişik biçimde dizilebilir? ms. A) 720 D) 4200 melna B) 1440 Ino only VIN C) 2400 a noxen E) 4800
91 +3
Ky
EX9
"EKIN" kelimesinin E, K, I ve N harfleri aşağıdaki
i
gibi dizilerek bir tablo oluşturulmuştur.
You
E
KE
N ik KE
NIK
N
N
aca
aba
aab
666
Sinem, geriye dönmemek şartı ile "EKIN kelimelerini
61
tablodan saymaktadır.
Buna göre, Sinem kaç kelime saymıştır?
mıştır
A) 10
B) 13
C) 17
alt
D20
66
26
E) 22
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
91 +3 Ky EX9 "EKIN" kelimesinin E, K, I ve N harfleri aşağıdaki i gibi dizilerek bir tablo oluşturulmuştur. You E KE N ik KE NIK N N aca aba aab 666 Sinem, geriye dönmemek şartı ile "EKIN kelimelerini 61 tablodan saymaktadır. Buna göre, Sinem kaç kelime saymıştır? mıştır A) 10 B) 13 C) 17 alt D20 66 26 E) 22
in ile
li bi-
119
C
15. x, y, z pozitif tam sayı olmak üzere,
x+y+z=10
eşitliğini sağlayan kaç farklı (x, y, z) üçlü vardır?
A) 36
B) 42
C) 45
D) 54
E) 60
8.B 9. E 10. A 11. C 12. B 13. D 14. E 15. A
LISE SON-Y23/06-C
2
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
in ile li bi- 119 C 15. x, y, z pozitif tam sayı olmak üzere, x+y+z=10 eşitliğini sağlayan kaç farklı (x, y, z) üçlü vardır? A) 36 B) 42 C) 45 D) 54 E) 60 8.B 9. E 10. A 11. C 12. B 13. D 14. E 15. A LISE SON-Y23/06-C 2
10. Sungur'un kasasının şifresi aşağıdaki gibidir
6
0 (2.
012345678
8 0 4005 3 5
Buna göre, şifresini Loutan Sungur ensz k
denemede kasasınacabilir?
A) 210
C) 840
B) 420
ngolo.
21./16.4
10. W
10
D) 1680
91(
E) 3360
sahichia(181
at
13.-
21-2. 20/-4122-
1. 21-2.
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
10. Sungur'un kasasının şifresi aşağıdaki gibidir 6 0 (2. 012345678 8 0 4005 3 5 Buna göre, şifresini Loutan Sungur ensz k denemede kasasınacabilir? A) 210 C) 840 B) 420 ngolo. 21./16.4 10. W 10 D) 1680 91( E) 3360 sahichia(181 at 13.- 21-2. 20/-4122- 1. 21-2.
til-
ori
A
10. SINIF
15. Aşağıdaki tabloda K harfinden başlayıp çapraz gitmeden ve kutu
ları atlamadan, yalnızca yatay ve dikey doğrultuda ilerlenecek ve
geçilen kutudaki harfler yan yana yazılacaktır.
KARA K
RAK KO
RAKOP
A KOP R
A
KO P RO
Buna göre "KARAKÖPRÜ" sözcüğü kaç farklı yoldan yazılabi-
lir?
A) 35
B) 40 C) 60 70 E) 84
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
til- ori A 10. SINIF 15. Aşağıdaki tabloda K harfinden başlayıp çapraz gitmeden ve kutu ları atlamadan, yalnızca yatay ve dikey doğrultuda ilerlenecek ve geçilen kutudaki harfler yan yana yazılacaktır. KARA K RAK KO RAKOP A KOP R A KO P RO Buna göre "KARAKÖPRÜ" sözcüğü kaç farklı yoldan yazılabi- lir? A) 35 B) 40 C) 60 70 E) 84