Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

*Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Türk edebiyatında ".. ... anlayışına bağlı şairler, şiiri güzel söz söyl

*Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Türk edebiyatında "..
... anlayışına bağlı şairler, şiiri güzel söz söyleme ve edebî zevk
kavramları etrafında bir edebi tür olarak görmüşlerdir. Bu yüzden herhangi bir toplumsal kaygı gütmeden okuyuc

*Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Türk edebiyatında ".. ... anlayışına bağlı şairler, şiiri güzel söz söyleme ve edebî zevk kavramları etrafında bir edebi tür olarak görmüşlerdir. Bu yüzden herhangi bir toplumsal kaygı gütmeden okuyucuda estetik haz uyandırmak için şiirlerini kaleme almışlardır. Dize yapısına ve kelime seçimine büyük önem vermişler; dil ve söyleyiş güzelliğini her şeyin üstünde tutmuşlardır Attilä ilhan 1952-1956 yılları arasında Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçılarla beraber "Mavi" dergisi çıkarmıştır. Bu dergi etrafında bir araya gelen sanatçılar "... ..." diye bilinen edebi hareketi başlatırlar. dergisi etrafında birleşen Ali Milli Edebiyat anlayışı II. Meşrutiyet'in ilanından sonra ". Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp gibi isimlerin çalışmalarıyla sistematik bir sanat anlayışı hâline gelir. Görüşlerini ........" adlı makalede yayımlayan Milli Edebiyat akımı sanatçılarının amacı "yeni bir lisanla terennüm olunan milli bir edebiyat"tir. ********* " ********** 1940'li yıllarda ortaya çıkan ve Türk şiirinde önemli yeniliklere imza atan şiir akımıdır. Geleneksel şiir kurallarını, şairaneliği, basmakalıp sözleri, aşırı duygusallığı reddeden Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet 1941'de çıkardıkları " .." adlı şiir kitabının ön sözünde Garip hareketinin poetikasını ******** açıklamışlardır. *