Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Haydar Ergülen; düşünsel ögeler ve ironi eğiliminin ön plana çıktığı şiirlerin

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Haydar Ergülen; düşünsel ögeler ve ironi eğiliminin ön
plana çıktığı şiirlerinde çocukluk, yalnızlık, ölüm, aşk, kar-
deşlik gibi temalari mecazlı, imgeli bir dille işlemiştir.
B) Hüseyin Atlansoy; mistik-m

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Haydar Ergülen; düşünsel ögeler ve ironi eğiliminin ön plana çıktığı şiirlerinde çocukluk, yalnızlık, ölüm, aşk, kar- deşlik gibi temalari mecazlı, imgeli bir dille işlemiştir. B) Hüseyin Atlansoy; mistik-metafizik anlayıştaki şiirlerinde geçmiş, insanlık hâlleri, yaşanmışlıklar gibi konuları gün- lük hayattan yola çıkarak sade, anlaşılır bir anlatımla dile getirmiştir. C) Necip Fazıl Kısakürek, ruhsal çalkantılarni yansıtan bi- reysel ve duygusal nitelikli ilk dönem şiirlerinden sonra dini-mistik bir anlayışı benimsemiştir. D) Şiirlerinde imaj, müzikalite kaygısı taşıyan Ahmet Hamdi Tanpınar "müzik, rüya, hayal, zaman, sonsuzluk” temala- rini sikikla kullanmıştır. E) Ahmet Muhip Dıranas, Batı'nın şiir anlayışından aldığı bazı biçimsel unsurları geleneksel halk şiirimizin hece öl- çüsü ve uyak gibi ahenk unsurlarıyla birleştirmiştir.