Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

1980 Sonrası Türk Şiiri Soruları

EQ ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayracın içine "D", yanlış ise "Y"
Gir
1.
(D) Edebî eserler toplumsal değişime etki etmekle kalmaz, zaman zaman yön de verir.
2. (7) Sanat akımları toplumsal yapıdan bağımsız biçimde sanatçıların özgür iradelerinin so
nucu olarak oluşur.
3. (Y) Klasisizm, Fransa'da 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
4.
(D) Romantizmin öncüleri arasında Victor Hugo, Goethe ve Schiller de bulunur.
F. (D) Ekspresyonizm, özellikle resim sanatında etkisini göstermiştir.
yazınız.
Giriş
3. As
A
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
EQ ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayracın içine "D", yanlış ise "Y" Gir 1. (D) Edebî eserler toplumsal değişime etki etmekle kalmaz, zaman zaman yön de verir. 2. (7) Sanat akımları toplumsal yapıdan bağımsız biçimde sanatçıların özgür iradelerinin so nucu olarak oluşur. 3. (Y) Klasisizm, Fransa'da 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 4. (D) Romantizmin öncüleri arasında Victor Hugo, Goethe ve Schiller de bulunur. F. (D) Ekspresyonizm, özellikle resim sanatında etkisini göstermiştir. yazınız. Giriş 3. As A
24. O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler
yaşatıyor. Nitekim,
yaşatan
Bu parçada boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin
getirilmesi uygun değildir?
A) Cervantes'i - Don Kişot'tur
B) Victor Hugo'yu - Hamlet'tir
C) Tolstoy'u-Anna Karenina'dır
-
D) Alexandre Dumas'yı – Monte Kristo
Kontu'dur
E) Charles Dickens'i - David Copperfield'dir
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
24. O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim, yaşatan Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir? A) Cervantes'i - Don Kişot'tur B) Victor Hugo'yu - Hamlet'tir C) Tolstoy'u-Anna Karenina'dır - D) Alexandre Dumas'yı – Monte Kristo Kontu'dur E) Charles Dickens'i - David Copperfield'dir
45.
CHI
AYT EDEBİYAT 06
Galile Denizi
Zambaklı Padişah
İkindi Üstü
Sevda Sözleri +
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıdaki eserlerden
birinin şairi değildir?
A Cemal Süreya
B) İlhan Berk
C) Ülkü Tamer
D) Ece Ayhan
E) Edip Cansever
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
45. CHI AYT EDEBİYAT 06 Galile Denizi Zambaklı Padişah İkindi Üstü Sevda Sözleri + Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıdaki eserlerden birinin şairi değildir? A Cemal Süreya B) İlhan Berk C) Ülkü Tamer D) Ece Ayhan E) Edip Cansever
-
ri
J.
li-
ar
e.
z!
u
SUPARA
3. Sırtını kapıya dayayıp çevresine baktı. Kadının bıraktı-
ği gibi duruyordu her şey: yatağın ayak ucuna doğru
atılmış yorgan, kırışık yatak çarşafı, terlikler, sandalye,
süzgü, çay bardağı, kaşık, küçük bir tabakta beş altı
şeker altı şeker koymuştu o gece, bir çay içebilir mi-
yim acaba demişti odaya girince, üçlük çaydanlıkta
demlemişti çayı bir elinde tepsi kapıyı vurmuştu gì-
rin yatağın kıyısında oturuyordu, paltosunu çıkarmış
kara kazağı iri yuvarlaklı gümüş kolyesi bakmıştı zah-
met oldu size sonra o köye nasıl gidileceğini sormuş-
tu öyleyse saat sekizde uyandırın beni lütfen olağan
bir şeymiş gibi nüfus kağıdım yok demişti. Kokuyu
ertesi sabah o gittikten sonra odaya girerken duydu;
kapıyı çabucak kapadı; işığı söndürmemişti gider-
ken. Karyola demirindeki havluya, yatağın ayakucu-
na atılmış yorgana, kırışık yatak çarşafına, terliklere,
sandalyeye, başucu masasındaki gece lambasına,
bakır küllükte bitmeden söndürülmüş iki sigaraya,
tepsideki çaydanlığa, çay bardağına, tabaktaki şe-
kerlere baktı.
Kendine özgü bir biçemi olan bu parçada aşağı-
daki tekniklerden hangisine başvurulmuştur?
A) Bilinç akışı
B) Diyalog
e) Üstkurmaca
D) Montaj
E) Kolaj
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
- ri J. li- ar e. z! u SUPARA 3. Sırtını kapıya dayayıp çevresine baktı. Kadının bıraktı- ği gibi duruyordu her şey: yatağın ayak ucuna doğru atılmış yorgan, kırışık yatak çarşafı, terlikler, sandalye, süzgü, çay bardağı, kaşık, küçük bir tabakta beş altı şeker altı şeker koymuştu o gece, bir çay içebilir mi- yim acaba demişti odaya girince, üçlük çaydanlıkta demlemişti çayı bir elinde tepsi kapıyı vurmuştu gì- rin yatağın kıyısında oturuyordu, paltosunu çıkarmış kara kazağı iri yuvarlaklı gümüş kolyesi bakmıştı zah- met oldu size sonra o köye nasıl gidileceğini sormuş- tu öyleyse saat sekizde uyandırın beni lütfen olağan bir şeymiş gibi nüfus kağıdım yok demişti. Kokuyu ertesi sabah o gittikten sonra odaya girerken duydu; kapıyı çabucak kapadı; işığı söndürmemişti gider- ken. Karyola demirindeki havluya, yatağın ayakucu- na atılmış yorgana, kırışık yatak çarşafına, terliklere, sandalyeye, başucu masasındaki gece lambasına, bakır küllükte bitmeden söndürülmüş iki sigaraya, tepsideki çaydanlığa, çay bardağına, tabaktaki şe- kerlere baktı. Kendine özgü bir biçemi olan bu parçada aşağı- daki tekniklerden hangisine başvurulmuştur? A) Bilinç akışı B) Diyalog e) Üstkurmaca D) Montaj E) Kolaj
men
DENEME-SHR
1300 M
A
22. 1980 sonrası Türk şiiri, İkinci Yeni'den ve İkinci Yeni sonrası
toplumcu şiirden farklı bir anlayışa evrilmiştir. Bu dönüşümün
en önemli nedeni 12 Eylül Askeri Darbesi'dir. 80 öncesinde
politize olmuş toplum, 1980 sonrasında yerini apolitik bir ku-
şağa bırakır. Bu dönem şiirinde politik ve toplumsal sorunlar
arka planda kalırken bireysel duyarlılık öne çıkar. Bu dönem
şiirine içe dönük, karamsar, bireyci bir anlayış hâkim olur.
1980'li yıllarda hangi dünya görüşüne bağlı olursa olsun şa-
irlerin büyük çoğunluğu Türk şiirinin zengin birikiminden ya-
rarlanmanın yollarını aramıştır. Bu dönemde kent kimliği, var
oluş ve bireysel kaygılar tema olarak belirginlik kazanır. Eser-
lerini özellikle 1980 sonrasında vermeye başlayıp bu dönem-
gibi isimler sayılabilir.
de öne çıkan sanatçılar arasında
-
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şairlerden
hangisi getirilemez?
A) Haydar Ergülen
B) Küçük İskender
C) Hüseyin Atlansoy
D) Enis Batur
E) Gülten Akın
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
men DENEME-SHR 1300 M A 22. 1980 sonrası Türk şiiri, İkinci Yeni'den ve İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirden farklı bir anlayışa evrilmiştir. Bu dönüşümün en önemli nedeni 12 Eylül Askeri Darbesi'dir. 80 öncesinde politize olmuş toplum, 1980 sonrasında yerini apolitik bir ku- şağa bırakır. Bu dönem şiirinde politik ve toplumsal sorunlar arka planda kalırken bireysel duyarlılık öne çıkar. Bu dönem şiirine içe dönük, karamsar, bireyci bir anlayış hâkim olur. 1980'li yıllarda hangi dünya görüşüne bağlı olursa olsun şa- irlerin büyük çoğunluğu Türk şiirinin zengin birikiminden ya- rarlanmanın yollarını aramıştır. Bu dönemde kent kimliği, var oluş ve bireysel kaygılar tema olarak belirginlik kazanır. Eser- lerini özellikle 1980 sonrasında vermeye başlayıp bu dönem- gibi isimler sayılabilir. de öne çıkan sanatçılar arasında - Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilemez? A) Haydar Ergülen B) Küçük İskender C) Hüseyin Atlansoy D) Enis Batur E) Gülten Akın
S-1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
✓ Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemlerin üzerinde durulmuştur. ( )
✓ Cumhuriyet dönemindeki eserlerde Doğu-Batı karşılaşması teması değil halk-aydın arasındaki ilişkiler konu edinilir. (Y)
Cumhuriyet dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. (D)
Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde I.Dünya savaşı ve Milli Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir. ( )
1980 sonrası Türk şiirinde biçim ve ölçü bakımından halk ve divan şiiri geleneklerine dönüş başlamıştır. ( )
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
S-1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. ✓ Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemlerin üzerinde durulmuştur. ( ) ✓ Cumhuriyet dönemindeki eserlerde Doğu-Batı karşılaşması teması değil halk-aydın arasındaki ilişkiler konu edinilir. (Y) Cumhuriyet dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. (D) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde I.Dünya savaşı ve Milli Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir. ( ) 1980 sonrası Türk şiirinde biçim ve ölçü bakımından halk ve divan şiiri geleneklerine dönüş başlamıştır. ( )
. Mehmet Kaplan, onu "öğretmenler ve memurlar
romancısı" olarak niteler. Roman kahramanları
arasında öğretmen, memur, doktor ve subayların ayrı
bir yeri vardır. Özellikle cehalete karşı öğretmenlerin,
hastalıklara karşı da doktorların verdiği mücadeleyi
yüceltir. En ünlü romanının başkişisi de bir
öğretmendir. Önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik
bir oyun olarak yazdığı ancak Darülbedayi'de
oynanması reddedilince romana dönüştürdüğü bu
yapıt, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuyan gençliğin el
kitabı olmuştur. Yazar bu romanını, "kolejli, neşeli,
serbest genç kızlara" karşı halkta iyi duygular
uyandırmak için yazdığını belirtir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Memduh Şevket Esendal
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
21.
home!
21
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
. Mehmet Kaplan, onu "öğretmenler ve memurlar romancısı" olarak niteler. Roman kahramanları arasında öğretmen, memur, doktor ve subayların ayrı bir yeri vardır. Özellikle cehalete karşı öğretmenlerin, hastalıklara karşı da doktorların verdiği mücadeleyi yüceltir. En ünlü romanının başkişisi de bir öğretmendir. Önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazdığı ancak Darülbedayi'de oynanması reddedilince romana dönüştürdüğü bu yapıt, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuyan gençliğin el kitabı olmuştur. Yazar bu romanını, "kolejli, neşeli, serbest genç kızlara" karşı halkta iyi duygular uyandırmak için yazdığını belirtir. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Refik Halit Karay B) Halide Edip Adıvar C) Reşat Nuri Güntekin D) Memduh Şevket Esendal E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 21. home! 21
C) Anmer Haşım-sambolizm - Merdiven
D) Ahmet Haşim-pamasizm-Göl-Saatleri
E) Tevik Fikret sembolizm Haluk'un Vedar
7.
Bir savaş esnasında çocukları taşıyan uçak vurularak dü-
şer ve uçağın içinde bulunan çocuklar da kendilerini adada
bulurlar. Ralph, ormanda tek başına dolaşıp, etrafı keşfet-
meye çalışırken "Domuzcuk" ile karşılaşır. İki çocuk sahilde
oynarken bir deniz kabuğu bulurlar. Deniz kabuğunu üfleyen
Ralph, çıkan ses yardımıyla adadaki diğer çocukların yanla-
rına gelmesini sağlar. Böylece uçakta yetişkinler de olması-
na rağmen tamamının kazada öldüğü ve geriye yaşları 6 ile
12 arasında değişen bir grup çocuğun kaldığı ortaya çıkar.
Çocuklar arasında en dikkat çekenleri ise bir grup hâlinde
ve Jack'in önderliğinde gelen koro çocukları olur. Çocuklar
yeni terk ettikleri modern dünyadan henüz kopmamışlardır.
Bu yüzden kararları alacak bir şefin "demokratik yollarla" se-
çilmesine karar verilir. Jack ile Ralph arasındaki bu seçimi
Ralph kazanır. Koro üyeleri ise Jack'in emri altında avcı ola-
rak görevlendirilir.
Bu parçada özeti verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çavdar Tarlasında Çocuklar
B) Sineklerin Tanrısı
C) Hayvan Çiftliği
D) Pal Sokağı Çocukları
E) Otomatik Portakal
Şiirde esas olan, iyi ve güzeli yakalamaktır. Bulunan özgün
ve yaratıcı İmgelerle dilin anlam alanı genişletilmeli, birtakım
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
C) Anmer Haşım-sambolizm - Merdiven D) Ahmet Haşim-pamasizm-Göl-Saatleri E) Tevik Fikret sembolizm Haluk'un Vedar 7. Bir savaş esnasında çocukları taşıyan uçak vurularak dü- şer ve uçağın içinde bulunan çocuklar da kendilerini adada bulurlar. Ralph, ormanda tek başına dolaşıp, etrafı keşfet- meye çalışırken "Domuzcuk" ile karşılaşır. İki çocuk sahilde oynarken bir deniz kabuğu bulurlar. Deniz kabuğunu üfleyen Ralph, çıkan ses yardımıyla adadaki diğer çocukların yanla- rına gelmesini sağlar. Böylece uçakta yetişkinler de olması- na rağmen tamamının kazada öldüğü ve geriye yaşları 6 ile 12 arasında değişen bir grup çocuğun kaldığı ortaya çıkar. Çocuklar arasında en dikkat çekenleri ise bir grup hâlinde ve Jack'in önderliğinde gelen koro çocukları olur. Çocuklar yeni terk ettikleri modern dünyadan henüz kopmamışlardır. Bu yüzden kararları alacak bir şefin "demokratik yollarla" se- çilmesine karar verilir. Jack ile Ralph arasındaki bu seçimi Ralph kazanır. Koro üyeleri ise Jack'in emri altında avcı ola- rak görevlendirilir. Bu parçada özeti verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir? A) Çavdar Tarlasında Çocuklar B) Sineklerin Tanrısı C) Hayvan Çiftliği D) Pal Sokağı Çocukları E) Otomatik Portakal Şiirde esas olan, iyi ve güzeli yakalamaktır. Bulunan özgün ve yaratıcı İmgelerle dilin anlam alanı genişletilmeli, birtakım
2.
Bir roman uzun bir yol boyunca dolaşan bir aynadır. Bazen bu ay-
na gözlerinize göklerin maviliğini yansıtır, bazen de yol arkalarında-
ki çamurları. Torbasında aynayı taşıyan adam da sizin tarafınızdan
ahlaksız olmakla suçlanacaktır. Aynası çamuru gösteriyor diye, siz
de kalkıp aynayı suçluyorsunuz! Çamurun bulunduğu yolu, daha
doğrusu suyun birikmesine ve çamurun olmasına firsat veren yol
müfettişini suçlasanız iyi edersiniz.
eleştiri
Bu sözleri aşağıdaki sanatçılardan hangisi söylemiş olabilir?
A) Victor Hugo
B) Moliere
C) Goethe
20
D) Aleksandre Dumas Pere
E) Stendhal
"227"
Romentiam
Rementiam
klasisizm
I
Romantizm
Realizm
6.
aşım Yayınları
tü, zer
Bu pa
yanlış
A) I
Aşa
min
A)
B)
C)
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
2. Bir roman uzun bir yol boyunca dolaşan bir aynadır. Bazen bu ay- na gözlerinize göklerin maviliğini yansıtır, bazen de yol arkalarında- ki çamurları. Torbasında aynayı taşıyan adam da sizin tarafınızdan ahlaksız olmakla suçlanacaktır. Aynası çamuru gösteriyor diye, siz de kalkıp aynayı suçluyorsunuz! Çamurun bulunduğu yolu, daha doğrusu suyun birikmesine ve çamurun olmasına firsat veren yol müfettişini suçlasanız iyi edersiniz. eleştiri Bu sözleri aşağıdaki sanatçılardan hangisi söylemiş olabilir? A) Victor Hugo B) Moliere C) Goethe 20 D) Aleksandre Dumas Pere E) Stendhal "227" Romentiam Rementiam klasisizm I Romantizm Realizm 6. aşım Yayınları tü, zer Bu pa yanlış A) I Aşa min A) B) C)
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Haydar Ergülen; düşünsel ögeler ve ironi eğiliminin ön
plana çıktığı şiirlerinde çocukluk, yalnızlık, ölüm, aşk, kar-
deşlik gibi temalari mecazlı, imgeli bir dille işlemiştir.
B) Hüseyin Atlansoy; mistik-metafizik anlayıştaki şiirlerinde
geçmiş, insanlık hâlleri, yaşanmışlıklar gibi konuları gün-
lük hayattan yola çıkarak sade, anlaşılır bir anlatımla dile
getirmiştir.
C) Necip Fazıl Kısakürek, ruhsal çalkantılarni yansıtan bi-
reysel ve duygusal nitelikli ilk dönem şiirlerinden sonra
dini-mistik bir anlayışı benimsemiştir.
D) Şiirlerinde imaj, müzikalite kaygısı taşıyan Ahmet Hamdi
Tanpınar "müzik, rüya, hayal, zaman, sonsuzluk” temala-
rini sikikla kullanmıştır.
E) Ahmet Muhip Dıranas, Batı'nın şiir anlayışından aldığı
bazı biçimsel unsurları geleneksel halk şiirimizin hece öl-
çüsü ve uyak gibi ahenk unsurlarıyla birleştirmiştir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Haydar Ergülen; düşünsel ögeler ve ironi eğiliminin ön plana çıktığı şiirlerinde çocukluk, yalnızlık, ölüm, aşk, kar- deşlik gibi temalari mecazlı, imgeli bir dille işlemiştir. B) Hüseyin Atlansoy; mistik-metafizik anlayıştaki şiirlerinde geçmiş, insanlık hâlleri, yaşanmışlıklar gibi konuları gün- lük hayattan yola çıkarak sade, anlaşılır bir anlatımla dile getirmiştir. C) Necip Fazıl Kısakürek, ruhsal çalkantılarni yansıtan bi- reysel ve duygusal nitelikli ilk dönem şiirlerinden sonra dini-mistik bir anlayışı benimsemiştir. D) Şiirlerinde imaj, müzikalite kaygısı taşıyan Ahmet Hamdi Tanpınar "müzik, rüya, hayal, zaman, sonsuzluk” temala- rini sikikla kullanmıştır. E) Ahmet Muhip Dıranas, Batı'nın şiir anlayışından aldığı bazı biçimsel unsurları geleneksel halk şiirimizin hece öl- çüsü ve uyak gibi ahenk unsurlarıyla birleştirmiştir.
3.
Çık benim şair tabiatım, çık orta yere
Fakir güzelinden söyle
Hasret ateşinden çal
Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle
Hep bilinen şarkılar gibi olsun
Hani, dil-i biçâreden
Sun da içsin yâr elinden
Hani bilinen şarkılardan olsun.
Bu şiirin, biçim ve anlatım özellikleri dik-
kate alındığında, aşağıdakilerden hangi-
sine ait olduğu söylenebilir?
A) Ahmet Haşim
B) Melih Cevdet Anday
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Orhan Seyfi Orhon
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
3. Çık benim şair tabiatım, çık orta yere Fakir güzelinden söyle Hasret ateşinden çal Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle Hep bilinen şarkılar gibi olsun Hani, dil-i biçâreden Sun da içsin yâr elinden Hani bilinen şarkılardan olsun. Bu şiirin, biçim ve anlatım özellikleri dik- kate alındığında, aşağıdakilerden hangi- sine ait olduğu söylenebilir? A) Ahmet Haşim B) Melih Cevdet Anday C) Ahmet Kutsi Tecer D) Necip Fazıl Kısakürek E) Orhan Seyfi Orhon
11) Jan Valjen ekmek çalarken yakalanınca kürek ceza
sina mahkum edilir. Kaçmaya çalıştığı için de ceza-
si artırılır. Hapisten çıkınca öfkeli ve toplumsal de-
ğerlere duyarsız biri haline gelir. Bir piskoposun ona
yardım elini uzatmasıyla hayatına tutunup erdemli
bir insan hâline gelir. Ama burada bir hırsızlık ola-
yina adı karıştığından ve geçmişi temiz olmadiğin-
dan adini Madlen olarak değiştirir. Müfettiş Javert
bu kasabada yeni çıkan ve yükselen Madlen'den
şüphelenip onu araştırınca hırsızlık olayını ortaya
çıkarır. Tam tutuklatacağı sırada başkası Jan Valjen
olarak tutuklanır ve isim benzerliğinden başkasının
hapse gitmesine dayanamayıp suçunu itiraf eder ve
kürek cezasına mahkum edilir. Cezadan kaçar ve
Cosette adında bir kızı evlat edinir, onunla Paris'e
giderler. Cosette Marius ile evlenir ve Jan Valjen bir
süre sonra ölür.
Bu parçada özetlenen roman aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Açlık
C) Telemak
B) Sefiller
D) Cimri
E) Dünya Nimeti
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
11) Jan Valjen ekmek çalarken yakalanınca kürek ceza sina mahkum edilir. Kaçmaya çalıştığı için de ceza- si artırılır. Hapisten çıkınca öfkeli ve toplumsal de- ğerlere duyarsız biri haline gelir. Bir piskoposun ona yardım elini uzatmasıyla hayatına tutunup erdemli bir insan hâline gelir. Ama burada bir hırsızlık ola- yina adı karıştığından ve geçmişi temiz olmadiğin- dan adini Madlen olarak değiştirir. Müfettiş Javert bu kasabada yeni çıkan ve yükselen Madlen'den şüphelenip onu araştırınca hırsızlık olayını ortaya çıkarır. Tam tutuklatacağı sırada başkası Jan Valjen olarak tutuklanır ve isim benzerliğinden başkasının hapse gitmesine dayanamayıp suçunu itiraf eder ve kürek cezasına mahkum edilir. Cezadan kaçar ve Cosette adında bir kızı evlat edinir, onunla Paris'e giderler. Cosette Marius ile evlenir ve Jan Valjen bir süre sonra ölür. Bu parçada özetlenen roman aşağıdakilerden hangisidir? A) Açlık C) Telemak B) Sefiller D) Cimri E) Dünya Nimeti
DENEME-13
AYT/
But
7
23. 1980 sonrası şiirimizin farklı anlayışla oluşturuldugunu soy
leyebiliriz. Bu dönemde Tuğrul Tanyol ve Haydar Ergülen,
Ahmet Haşim'in simgeci ve imge yüklü şiir anlayışını
benimsediler. Diğer taraftan bir olay örgüsüne dayalı,
başı ve sonu belli olan hikâyeleri anlatan bir anlayışın da
varlığı dikkat çekmektedir. Bu türde şiir yazanlar arasında
en güçlü isimlerse Lale Müldür, Hüseyin Atlansoy'dur.
II
Necip Fazıl Kısakürek'in en güçlü temsilcisi olduğu mistik
metafizik şiir anlayışına uygun şiirleriyle dikkat çeken
Ismet Özel Sezai Karakoç bu geleneğin güçlü kalemie.
ridir. Nevzat Çelik, Ahmet Erhan toplumcu şiir anlayışı.
ni sürdürürken bu dönemde kuralsızlığı, her türlü karşı
çıkışı anlatan beatnik marjinal şiirde de Küçük İskender
V
yer almaktadır.
Bu parçada numaralanmiş bölümlerin hangisinde 1980
sonrası şiir anlayışıyla ilgiyyanlışlık yapılmıştır?
B)
A) 1
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
DENEME-13 AYT/ But 7 23. 1980 sonrası şiirimizin farklı anlayışla oluşturuldugunu soy leyebiliriz. Bu dönemde Tuğrul Tanyol ve Haydar Ergülen, Ahmet Haşim'in simgeci ve imge yüklü şiir anlayışını benimsediler. Diğer taraftan bir olay örgüsüne dayalı, başı ve sonu belli olan hikâyeleri anlatan bir anlayışın da varlığı dikkat çekmektedir. Bu türde şiir yazanlar arasında en güçlü isimlerse Lale Müldür, Hüseyin Atlansoy'dur. II Necip Fazıl Kısakürek'in en güçlü temsilcisi olduğu mistik metafizik şiir anlayışına uygun şiirleriyle dikkat çeken Ismet Özel Sezai Karakoç bu geleneğin güçlü kalemie. ridir. Nevzat Çelik, Ahmet Erhan toplumcu şiir anlayışı. ni sürdürürken bu dönemde kuralsızlığı, her türlü karşı çıkışı anlatan beatnik marjinal şiirde de Küçük İskender V yer almaktadır. Bu parçada numaralanmiş bölümlerin hangisinde 1980 sonrası şiir anlayışıyla ilgiyyanlışlık yapılmıştır? B) A) 1 D) IV E) V
ieme
23- diyor ki yeminler
Bana çeşmeleri hatırlatır
Tabut kalın ciltli bir kitaptır
Senin de çocukluğun bir ceviz tabut muydu
Usulca birakılan denize?
diyor ki ben
Ucuz hüzünler kiralardım
Alyanak bir kulakcıdan
Gök binlerce mavi şapkadır
Senin de şapkan mavi miydi
O günlerde?
diyor ki annem
Çiçek işlemeli bir lambaydı
Karartma gecelerinde
Korarte
Sen de denizleri anlıyor muydun
geceler
Yatağa girmeden?
Biçim, içerik özellikleri ve sanat anlayışı göz önün-
de bulundurulduğunda bu şiirde boş bırakılan yer-
lere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilebilir?
A) Hilmi (Hilmi Yavuz)
B) ſecer (Ahmet Kutsi Tecer) V
C) Gökyay (Orhan Şaik Gökyay)
D) Veysel (Aşık Veysel Şatıroğlu)
E) Kemal (Yahya Kemal Beyatlı)
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
ieme 23- diyor ki yeminler Bana çeşmeleri hatırlatır Tabut kalın ciltli bir kitaptır Senin de çocukluğun bir ceviz tabut muydu Usulca birakılan denize? diyor ki ben Ucuz hüzünler kiralardım Alyanak bir kulakcıdan Gök binlerce mavi şapkadır Senin de şapkan mavi miydi O günlerde? diyor ki annem Çiçek işlemeli bir lambaydı Karartma gecelerinde Korarte Sen de denizleri anlıyor muydun geceler Yatağa girmeden? Biçim, içerik özellikleri ve sanat anlayışı göz önün- de bulundurulduğunda bu şiirde boş bırakılan yer- lere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilebilir? A) Hilmi (Hilmi Yavuz) B) ſecer (Ahmet Kutsi Tecer) V C) Gökyay (Orhan Şaik Gökyay) D) Veysel (Aşık Veysel Şatıroğlu) E) Kemal (Yahya Kemal Beyatlı)
6.
.
Tiyatroda üç birlik kuralına uyma
Güzel-çirkin, iyi-kötü gibi karşıtlıklarla eser oluşturma
“Psikanaliz” kuramını edebiyata uyarlama
Şiirde musikiyi savunup nesneleri oldukları gibi
yansıtmama
Aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi, yukarıdaki
açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Romantizm
B) Sembolizm
C) Natüralizm
D) Klasisizm
E) Sürrealizm
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
6. . Tiyatroda üç birlik kuralına uyma Güzel-çirkin, iyi-kötü gibi karşıtlıklarla eser oluşturma “Psikanaliz” kuramını edebiyata uyarlama Şiirde musikiyi savunup nesneleri oldukları gibi yansıtmama Aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi, yukarıdaki açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Romantizm B) Sembolizm C) Natüralizm D) Klasisizm E) Sürrealizm
4.
günün yaşmağını örtünür bir tekke nefesi
gibi usulca açılır toprak
sesin kendini güle
ve gülün kendini sessizliğe dönüştürmesi
gibi kendi kendini yağmalayarak
odur şafağı dönüştüren ölüme
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi
doğrudur?
A) Serbest nazımla yazıldığı için Orhan Veli'ye aittir.
B) Mistik özellikler taşıdığı için Hilmi Yavuz'a aittir.
C) Sıra dışı imgeler kullanıldığı için Cemal Süreya'ya aittir.
D) Mitolojik ögeler içerdiği için Murathan Mungan'a attir.
E) Konuşma diline yakın bir söyleyişi olduğu için Sefa Kap-
lan'a aittir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
4. günün yaşmağını örtünür bir tekke nefesi gibi usulca açılır toprak sesin kendini güle ve gülün kendini sessizliğe dönüştürmesi gibi kendi kendini yağmalayarak odur şafağı dönüştüren ölüme Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Serbest nazımla yazıldığı için Orhan Veli'ye aittir. B) Mistik özellikler taşıdığı için Hilmi Yavuz'a aittir. C) Sıra dışı imgeler kullanıldığı için Cemal Süreya'ya aittir. D) Mitolojik ögeler içerdiği için Murathan Mungan'a attir. E) Konuşma diline yakın bir söyleyişi olduğu için Sefa Kap- lan'a aittir.