Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Aşağıdaki şemada kare içindeki ifadelere, bağlı oldukları dairelerin içindeki işlem uy- gulandıktan sonra sonuçlar ok ile göster

Aşağıdaki şemada kare içindeki ifadelere,
bağlı oldukları dairelerin içindeki işlem uy-
gulandıktan sonra sonuçlar ok ile gösterilen
karelerin içine yazılacaktır.
Kutu içlerindeki sayıların rasyonel sayılar(Q),
irrasyonel sayılar(1) ve doğal sayılar(N) kü-

Aşağıdaki şemada kare içindeki ifadelere, bağlı oldukları dairelerin içindeki işlem uy- gulandıktan sonra sonuçlar ok ile gösterilen karelerin içine yazılacaktır. Kutu içlerindeki sayıların rasyonel sayılar(Q), irrasyonel sayılar(1) ve doğal sayılar(N) kü- melerinden hangisine ait oldukları semboller- le gösterilmiştir. 18 Q + √8 X N Buna göre aşağıdakilerden hangisi mavi karelere yazılacak sayılardan biri olamaz? A)-3√2 B) 2√2 C) O D) 1