Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi Altay dil grubunda yer alan dillerin ortak özelliklerin değildir? Lütfen birini seçin: a. Kelimelerde gr

Aşağıdakilerden hangisi Altay
dil grubunda yer alan dillerin
ortak özelliklerin değildir?
Lütfen birini seçin:
a. Kelimelerde
gramatikal cinsiyet
ayrımı yoktur.
b. Bu grupta yer alan
dillerin hepsi yapı
bakımından tek heceli
(yalınlayan) dillerdir.
C. Bu d

Aşağıdakilerden hangisi Altay dil grubunda yer alan dillerin ortak özelliklerin değildir? Lütfen birini seçin: a. Kelimelerde gramatikal cinsiyet ayrımı yoktur. b. Bu grupta yer alan dillerin hepsi yapı bakımından tek heceli (yalınlayan) dillerdir. C. Bu dillerde ünlü uyumu bulunur. d. Bu gruptaki diller arasında ön ek sistemine bağlı bir dil yoktur. e. Soru fonksiyonu soru ekiyle sağlanır.