Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Saray Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Enderun, Idari yöneticilerin ve saray g

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Saray
Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Enderun, Idari yöneticilerin ve saray görev-
lilerinin yetiştirildiği bir "saray okulu" niteliği
taşırdı.
B) Harem özel bir bölüm olup padişah ve ai-
lesi dışında kims

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Saray Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Enderun, Idari yöneticilerin ve saray görev- lilerinin yetiştirildiği bir "saray okulu" niteliği taşırdı. B) Harem özel bir bölüm olup padişah ve ai- lesi dışında kimse ikamet edemezdi. C) Birun, padişahın resmî hayatının geçtiği yerdir. D) Osmanlı Devleti'nde devşirme yöntemiy- le toplanan çocuklardan saraya alınanlar, Enderun kısmında eğitim görmüşlerdir E) Enderun ve Birun kısımlarını birbirine bağ- layan bölüme "Babiali" adı verilmiştir.