Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

aştığı, yuz- olarak sanat etimin asin- le re- eoya gide- altın miş- üren nya- de- onik p'in tize "uc- leri in- 12 Ankara Yayıncı

aştığı,
yuz-
olarak
sanat
etimin
asin-
le re-
eoya
gide-
altın
miş-
üren
nya-
de-
onik
p'in
tize
"uc-
leri
in-
12
Ankara Yayıncılık
4. Deneme
B KİTAPÇIĞI
38-40. soruları aşağıda verilen parçadan
hareketle yanıtlayınız.
Hayatını yazdığınız kişiyi aklamak ve

aştığı, yuz- olarak sanat etimin asin- le re- eoya gide- altın miş- üren nya- de- onik p'in tize "uc- leri in- 12 Ankara Yayıncılık 4. Deneme B KİTAPÇIĞI 38-40. soruları aşağıda verilen parçadan hareketle yanıtlayınız. Hayatını yazdığınız kişiyi aklamak veya mahkum etmek gibi bir amaç taşımamak zorundasınız. Bu süreçte sevginizi yahut nefretinizi paranteze almal. sınız. Bu da çok zor bir iş gerçekten. Yazarken ister istemez aranızda bir etkileşim oluyor. Bütün sırlarını sizinle paylaşan bir dostunuz, bir arkadaşınız gibi onun yanında olmanız gerekiyormuş gibi bir duygu yaşamaya başlıyorsunuz. Bu tuzağa düştüğünüz takdirde metnin problemli olması kaçınılmazdır. Ha- yatını yazdığınız kişi çok sevdiğiniz biri olsa bile ara- niza mesafe koymanız gerekir. Bu sebeple yaşayan birinin yaşamını yazmak güçtür. Çünkü onun, çevre- sinin varlığı bir rağmenlik duvarı örer, taleplerinden kaçamazsınız. 38. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak is- tenen aşağıdakilerden hangisidir? A A) Duygularını yazma sürecine katmamak B) Duygusal nitelikleri vurgulamak C) Gerçekliği değiştirerek yazıya yansıtmak D) Salt duygulardan hareket ederek yazmak E) Duyguları canlandırıcı sözcükler yeğlemek 39. Bu parçaya göre hayatta olan birinin yaşamını anlatan bir eser yazmayı zorlaştıran aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Hayatı anlatılan kişinin hikâyesinin henüz tamam- lanmamış olması B) Yazarın olay örgüsü istenen yetkinliğe ulaşmadan yazma işlemine girişmesi C) Yazarın yazma özgürlüğünü kısıtlayıcı unsurların alması D) Yaşamı kaleme alınan kişinin yaşam öyküsünde Sığlıklar olması E) Yazarın üslup konusunda ikircikli durum yaşaması 40. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangi- sine karşılık söylenmiş olabilir? A) Biyografi kitaplarının baskı ve satış konusunda karşılaştığı zorluklar nelerdir? B) Yakın çevrenizden, sizde iz bırakmış kişilerde birinin yaşamını anlatmayı düşündünüz mü? C) Biyografi türündeki eserleri incelediğinizde ne tü eksiklikler olduğunu fark ettiniz? C DXBir yazar, biyografisini kaleme aldığı kişiyle nas bir bağ kurmalıdır? E) Yazın dünyasında biyografi türünün müdavimle olduğunu söyleyebilir misiniz? TÜRKÇE TESTİ BİT SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİN