Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavi

Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar,
batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in
kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğ-
ru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte
Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye
ayr

Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğ- ru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Gö- çü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez? Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. VE