Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

at ak al- ir- In a- ta ru SI ti- ra k- 3 U- e- en Ein m- ģ- e- le 71- ya sti- el- en ril- ük ok 37-38. soruları aşağıdaki parçay

at
ak
al-
ir-
In
a-
ta
ru
SI
ti-
ra
k-
3
U-
e-
en
Ein
m-
ģ-
e-
le
71-
ya
sti-
el-
en
ril-
ük
ok
37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(1) Toplum için olumsuzluk yaratan kişilerin cezalandırılma ama-
cıyla kapalı bir yere koyulmaları eski bir

at ak al- ir- In a- ta ru SI ti- ra k- 3 U- e- en Ein m- ģ- e- le 71- ya sti- el- en ril- ük ok 37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Toplum için olumsuzluk yaratan kişilerin cezalandırılma ama- cıyla kapalı bir yere koyulmaları eski bir uygulamadır. (II) Bati dünyasında 19. yüzyılın ortalarından önce birçok suçun cezası ölümken bazı suçlular da cezalarını sömürgelerdeki kamplarda çekerlerdi. (III) İngiltere'de II. Henry'nin buyruğuyla yapılan ilk cezaevleri olarak genellikle kale burçları kullanılırdı ve bura- larda sadece yargılanmayı, ceza kamplarına gönderilmeyi ya da ölümü bekleyen suçlular tutulurdu. (IV) 18. ve 19. yüzyıllarda yapımı yaygınlaşan ve yeni düzenlemeler getirilen Avrupa'da bugünkü anlamda ilk cezaevi 16. yüzyılda İngiltere'nin hemen yanı başında Hollanda'da açıldı (VBu dönemde bazı cezaev- lerinde tutuklular sürekli olarak birbirinden ayrı tutulurken bazı cezaevlerinde tutukluların birlikte çalışmalarına izin veriliyor ama konuşmaları yasaklanıyor, geceleri de ayrı hücrelerde ya- tırılıyorlardı. (VI) Hücrede tek başına tutulan hükümlüler ancak ziyaretçisiyle ve cezaevi görevlileriyle görüşebilirken 1900'lere gelindiğinde hücre cezası, yalnızca bir disiplin önlemi olarak kul- lanılmaya başlandı. (VII) Cezaevlerinin, tutukluları insanca ko- şullarda barındırması ve onlara dışarı çıktıklarında dürüst bir yaşam sürdürebilmeleri için hazırlanması amaçlanır ancak her zaman bu amaca ulaşıldığı söylenemez. 37. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf nu- maralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?? B) IV. 38. A) III. D) VI. Tar Tarihî açıdan cezaevlerinin başlangıçta günümüzdekin- den farklı bir fonksiyonu olduğuna II. Cezaevlerinin kurumsallaşma sürecinin Batı'da en az iki asrı aldığına ve III E) VII. III. Yargılanmayı, kamplara gönderilmeyi ve ölümü bekle- yen suçluların bir arada tutulduğuna bananinder ayn. Bu parçada cezaeviyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerine değinilmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II