Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

atdılaşma nindan How Hikmet Ali bir mebustur. Gemiyle bir seyahate çıkar. Bu seyahat sırasında gördüğü bir kadın güzelliği ile d

atdılaşma
nindan
How
Hikmet Ali bir mebustur. Gemiyle bir seyahate çıkar. Bu seyahat
sırasında gördüğü bir kadın güzelliği ile dikkat çeker. Bayan İs-
panyolca ve Fransızca da bilmektedir. Kadının adı Zeli Yezdi'dir.
Kendisi ailesinin Yezid soyundan geldiğ

atdılaşma nindan How Hikmet Ali bir mebustur. Gemiyle bir seyahate çıkar. Bu seyahat sırasında gördüğü bir kadın güzelliği ile dikkat çeker. Bayan İs- panyolca ve Fransızca da bilmektedir. Kadının adı Zeli Yezdi'dir. Kendisi ailesinin Yezid soyundan geldiğini ve Arjantin'e taşın- dığını söyler. Hikmet Ali Bey bu kadından çok hoşlanır. Ancak kadının gizemi, kendisini şaşırtır ve onun ajan olduğunu düşü- nür. Zeli Yezdi ise 80 bin civarında kalan Yezidilerin iyi bir hayat sürmesi için çaba sarf ettiğini söyler. Zeli, Hikmet Ali'yi Suri- ye'de Pamir denilen yere çağırır. Yezidi halkının yaşadığı yerleri göstererek planını daha detaylı anlatır. Hikmet Ali, Zeli'ye âşık olmuştur ancak tüm gerçekleri Şeyh Şemun adında bir adam açıklar. Bu adam Zeli'nin işlerine yardım eden adamdır. Zeli'nin akıl hastası olduğunu dile getirir ve kendisinin de onun kocası olduğunu söyler. Asıl adı da Senyor Alfonso'dur. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda özeti verilen roma- nın yazarı tarafından kaleme alınmamıştır? A)Nilgün B) Sürgün Yeşil Gece D) Bugünün Saraylısı E) İstanbul'un İçyüzü