Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

atı - Öğretici Metinler | Yeni Nesil Öğreten Edebiyat Fasikülleri 10. (1) Tanzimat Döneminde edebî tenkit asıl olarak ikinci dön

atı - Öğretici Metinler | Yeni Nesil Öğreten Edebiyat Fasikülleri
10. (1) Tanzimat Döneminde edebî tenkit asıl olarak ikinci
dönemde karşımıza çıkar. (II) Eski edebiyatçıların önde
gelen isimlerinden olan Muallim Naci ile yeni edebiyat
taraftarlarının üsta

atı - Öğretici Metinler | Yeni Nesil Öğreten Edebiyat Fasikülleri 10. (1) Tanzimat Döneminde edebî tenkit asıl olarak ikinci dönemde karşımıza çıkar. (II) Eski edebiyatçıların önde gelen isimlerinden olan Muallim Naci ile yeni edebiyat taraftarlarının üstadı kabul edilen Recaizade Mahmut Ekrem, sonraki yılları da etkileyecek bir tartışmaya giriş- mişlerdir. (III) Bu tartışmanın genel adı "abes - muktebes" tartışmasıdır. (IV) Muallim Naci kulak için kafiyeyi savu- nurken Recaizade Mahmut Ekrem göz için kafiye tarafın- da olmuştur. (V) Bu dönemin ardından gelen Servetifünun edebiyatçıları, kulak için kafiye anlayışını benimsemiş ve bu anlayışı Türk edebiyatına yerleştirmişlerdir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.