Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

AYDIN YAYINLARI 11. (1) Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru- lan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. (II) Da- ha çok

AYDIN YAYINLARI
11. (1) Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru-
lan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. (II) Da-
ha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan me-
tinler Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çı-
karılmıştır. (III) Kalyanamkar

AYDIN YAYINLARI 11. (1) Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru- lan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. (II) Da- ha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan me- tinler Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çı- karılmıştır. (III) Kalyanamkara ve Papamkara, Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserler, Budizm'i anla- tan dinî metinlerdir. (IV) Irk Bitig adlı eser ise bir fal kitabıdır. (V) Uygurlar, bu eserleri 21 harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinden bir bilgi yanlışlığı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.