Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

AYINLARI 23. Tanzimat Dönemi'nde şiirin yaşanılan gerçekle yüz yüze gel mesi, Fransız edebiyatının tesiriyle yeni anlatım şekill

AYINLARI
23. Tanzimat Dönemi'nde şiirin yaşanılan gerçekle yüz yüze gel
mesi, Fransız edebiyatının tesiriyle yeni anlatım şekillerinin
kullanılması edebiyatçılarımız arasında çeşitli tartışmalara se
bep olur. Tartışma ve tenkit ortamında en çok adı geçen s

AYINLARI 23. Tanzimat Dönemi'nde şiirin yaşanılan gerçekle yüz yüze gel mesi, Fransız edebiyatının tesiriyle yeni anlatım şekillerinin kullanılması edebiyatçılarımız arasında çeşitli tartışmalara se bep olur. Tartışma ve tenkit ortamında en çok adı geçen sa- hislardan biri. Kendisinin Talim-i Edebiyat ve Takdir-i Elhan adlı eserleri döneminde büyük tartışmaları beraberinde geti- rir. Çeşitli yazılarında üstü kapalı bir şekilde ---- laf atması, onun Demdeme adlı eseriyle kendisini hedef almasına sebep olur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi si- rasıyla getirilmelidir? A) Namık Kemal'dir - Ziya Paşa'ya B) Recaizade Mahmut Ekrem'dir - Muallim Naci'ye C) Şinasi'dir-Abdülhak Hamit Tarhan'a D) Muallim Naci'dir-Recaizade Mahmut Ekrem'e E) Recaizade Mahmut Ekrem'dir-Sami Paşazade Sezal'ye