Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

AYT-1 27. Maslow, güdülerin bir hiyerarşisinin olduğunu ve bu hiyerarşinin herhangi bir basamağında bulunan güdü- lerin, davranışlarımızı yönlendirmede kendilerinden daha üst basamaklarda bulunan güdü

AYT-1
27. Maslow, güdülerin bir hiyerarşisinin olduğunu ve bu
hiyerarşinin herhangi bir basamağında bulunan güdü-
lerin, davranışlarımızı yönlendirmede kendilerinden
daha üst basamaklarda bulunan güdülere göre önce-
lik taşıdıklarını vurgulamıştır.
Bu parç

AYT-1 27. Maslow, güdülerin bir hiyerarşisinin olduğunu ve bu hiyerarşinin herhangi bir basamağında bulunan güdü- lerin, davranışlarımızı yönlendirmede kendilerinden daha üst basamaklarda bulunan güdülere göre önce- lik taşıdıklarını vurgulamıştır. Bu parçaya dayanarak güdülerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Tüm güdülerin organizma üzerindeki etkinlikleri ay- nidır. B) Üst basamaktaki ihtiyaçlar, alt basamaktaki ihti- yaçlar için bir koşuldur. C) Àlt basamaktaki güdüler doyurulmadan üst basa- maktaki güdüler doyurulamaz. D) Temeldeki bir güdü karşılanırsa üst düzeydeki gü- dünün karşılanmasına gerek kalmaz. E) Öğrenilmiş olan güdüler, organizma için birincil öneme sahiptir.