Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

AYT 2. ADIM 3. Tek yanıkta kırınım deneyinde, tek renkli à dalga boylu ışık kul- lanarak perde üzerinde aydınlık ve karanlık saç

AYT
2.
ADIM
3. Tek yanıkta kırınım deneyinde, tek renkli à dalga boylu ışık kul-
lanarak perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların mey-
dana geldiği girişim deseni oluşturuluyor. Saçaklar üzerinde-
ki bir P noktasının yanık kenarlarına olan uzaklıklar

AYT 2. ADIM 3. Tek yanıkta kırınım deneyinde, tek renkli à dalga boylu ışık kul- lanarak perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların mey- dana geldiği girişim deseni oluşturuluyor. Saçaklar üzerinde- ki bir P noktasının yanık kenarlarına olan uzaklıkları d, ve d. olarak ölçülüyor. d, ve d, uzaklıkları arasındaki fark, yol farkı olarak tanımlanır ve P noktasında oluşan saçağın karanlık mı aydınlık mı olduğunu belirler. Yarık düzlemi perde Buna göre, yol farkı ve saçak arasındaki ilişki için, 1. 2,5X - 2. karanlık saçak AM H2 2. karanlık saçak Ill. 3,5-3. aydınlık saçak verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve Ill Tek yanıkta kırınım deneyinde dalga boylu ışık kullanılarak Dalgalarda Kırınım Girişim <tromanyetik Dalgalar