Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

AYT (Alan Yeterlilik Testi) AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 18. Ona göre benlik algısı, toplumsal bilinçlenme ve ye

AYT (Alan Yeterlilik Testi)
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
18. Ona göre benlik algısı, toplumsal bilinçlenme ve yeni
Kimlik kurgulamanın en önemli unsurudur. Şiirlerinde
milli romantik duyuşla "ben"i "bize" dönüştüren şair,
Türk milletinin be

AYT (Alan Yeterlilik Testi) AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 18. Ona göre benlik algısı, toplumsal bilinçlenme ve yeni Kimlik kurgulamanın en önemli unsurudur. Şiirlerinde milli romantik duyuşla "ben"i "bize" dönüştüren şair, Türk milletinin benlik bilincine ulaşmasını amaçlar. Onun şiirlerinde benlik algısının mekândaki iz düşümü Anadolu'dur. Bunları yaparken halk edebiyatının tematik ve yapısal unsurlarını, çağın gereksinimlerine cevap vermediği için yeniden kurgular. Bu amaç doğrultusunda hecenin 15, 17, 19'lu kalıplarını kullanır; dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik kıtalar kurar. Edebiyat yaşamına Servetifünun Dönemi'nde başlamış olmasına rağmen bu dönemde hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı ilk şiir kitabı ile büyük bir ilgi görür. Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ziya Gökalp B) Ahmet Haşim C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ali Canip Yöntem E) Mehmet Emin Yurdakul abideet Paraf Yayınları 15 20. t € t 2