Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

AYT/FEN BİLİMLERİ 12. Atomların kararlı yada kararsız yapıda bulunma durumlarını belirleyen değişkenlerden biri de nükleon başın

AYT/FEN BİLİMLERİ
12. Atomların kararlı yada kararsız yapıda bulunma durumlarını
belirleyen değişkenlerden biri de nükleon başına düşen bağ-
lanma enerjisinin büyüklüğüdür. Füzyon veya fisyon reaksi-
yonları sonucu nükleon başına düşen bağlanma enerjisi
de

AYT/FEN BİLİMLERİ 12. Atomların kararlı yada kararsız yapıda bulunma durumlarını belirleyen değişkenlerden biri de nükleon başına düşen bağ- lanma enerjisinin büyüklüğüdür. Füzyon veya fisyon reaksi- yonları sonucu nükleon başına düşen bağlanma enerjisi değişebilir. Atomlar için nükleon başına düşen bağlanma enerjisi-kütle numarası grafiği şekildeki gibidir. Nükleon Başına Düşen Bağlama Enerjisi 50 82 270 Kütle numarası Buna göre, 1. Kütle numarası 50-82 arasında olan atomlar daha karar- lıdır. 11. Kütle numarası büyük atomlar fisyon reaksiyonu yapa- rak nükleon başına düşen bağlanma enerjisini artırabilir- ler. III. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi azaldıkça ato- mun kararsızlığı artar. verilenlerden hangileri doğrudur? B) I ve II C) II ve III A) I, II ve III D) I ve III E) Yalnız I 14. Bazı maddeler soğut alanın sıfıra yakın b Maddenin soğutul edici bir özellik olu denir. Kritik sıcak süper iletken ola rin kullanım ala Buna göre; 1. Maglev 15 meden H II. MR cih: rulmas III. Led la gin o verilenk yararla A) I ve Ideal ONDISYON