Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

B 14 Duygu ve düşüncelerimizi kısa cümlelerle anlatmaya çalış- malıyız. (II) Kısa cümleler; fikirleri daha açık, daha kolay an-

B
14 Duygu ve düşüncelerimizi kısa cümlelerle anlatmaya çalış-
malıyız. (II) Kısa cümleler; fikirleri daha açık, daha kolay an-
latır. (III) Uzun cümlelerin anlaşılması zordur, uzun cümleler
okuyanları yorar. (IV) Ögeler arasındaki uygunluk ve bağlantı
göz

B 14 Duygu ve düşüncelerimizi kısa cümlelerle anlatmaya çalış- malıyız. (II) Kısa cümleler; fikirleri daha açık, daha kolay an- latır. (III) Uzun cümlelerin anlaşılması zordur, uzun cümleler okuyanları yorar. (IV) Ögeler arasındaki uygunluk ve bağlantı gözden kaçar. (Y) Uzun cümle kurulmamalıdır, demek istemi- yoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? NA. cümle, girişik birleşik bir cümledir. (B) II. cümle, kurallı bir fiil cümlesidir. C) H. cümle, öznesi ortak sıralı cümledir. LIV. cümle, yüklemi deyimle kurulmuş basit bir cümledir. LEV. cümle, iç içe birleşik cümledir. 15. "Mecburen evden çıkmak zorunda kaldık." cümlesinde aynı an- lama gelen "mecburen" sözcüğüyle "zorunda kalmak" bir arada kullanılmış ve cümlenin söz konusu özelliği bozulmuştur. Oysa güzel ve etkili bir anlatımda gereksiz ek veya söz tekrarlarına