Soru:

B 2. Mustafa Kemal, arkadaşı Fethi Bey'i yeni bir parti kurulması için teşvik etmiş ve Fethi Bey liderliğinde 1930'da Serbest Cu

B
2.
Mustafa Kemal, arkadaşı Fethi Bey'i yeni bir parti
kurulması için teşvik etmiş ve Fethi Bey liderliğinde
1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.
Mustafa Kemal'in bu tutumunda aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Hükûmetin s

B 2. Mustafa Kemal, arkadaşı Fethi Bey'i yeni bir parti kurulması için teşvik etmiş ve Fethi Bey liderliğinde 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Mustafa Kemal'in bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) Hükûmetin sağlıklı bir şekilde denetlenmesini sağlamak B) Rejime karşı çıkarılan isyanları bastırmak C) Demokrasiyi güçlendirmek D) Cumhuriyetle yönetim anlayışının gereğini yerine getirmek E) Halkın istek ve görüşlerinin meclise daha iyi yansımasını sağlamak

Soru Çözümünü Göster