Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

B 28. Ahmet: Ben Halide Edip'in Doğu-Batı karşıtlığı üze- rine temellendirdiği yapıtını okudum. Rabia ile Peregrini'nin aşkı her

B
28. Ahmet:
Ben Halide Edip'in Doğu-Batı karşıtlığı üze-
rine temellendirdiği yapıtını okudum. Rabia ile
Peregrini'nin aşkı her ne kadar kurgusal olsa da
yapıt, iletisiyle dikkat çekiyor.
Tolga:
Ben Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı
yapıtları ok

B 28. Ahmet: Ben Halide Edip'in Doğu-Batı karşıtlığı üze- rine temellendirdiği yapıtını okudum. Rabia ile Peregrini'nin aşkı her ne kadar kurgusal olsa da yapıt, iletisiyle dikkat çekiyor. Tolga: Ben Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı yapıtları okudum sadece, Aliye ve Ayşe karak- terlerini idealize edilen başarılı kadınlar olduğunu söyleyebilirim. Öykü: - Halide Edip'in toplumsal ya da savaş içerikli ya- pıtları dışındaki aşk romanları da oldukça başarılı- dır. Söz gelimi bir romanda âşık olduğu Refik Ce- mal karakterinin başkasıyla evli olduğunu anlayan kadın kahraman vicdan azabından ölür. Nil: Halide Edip bazı romanlarını da kendi çocukluk anılarından yola çıkarak yazmıştır. Sözü edilen romanda da hem bir aydının hem de bir yazarın yetiştiği yıllar anlatılır. Bu diyalogdan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? A) Öğrencilerden hiçbiri Seviye Talip romanını okumamıştır. B) Ahmet'in okuduğu Sinekli Bakkal'dır. C) Tolga'nın dile getirdiği kişiler sırasıyla Vurun Kahpeye ve Ateşten Gömlek adlı yapıtlarda geçmektedir. D) Öykü'nün sözünü ettiği roman Handan'dır. E) Nil'in dile getirdiği roman Tatarcık'tır.