Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

B 9. 1A Na 2A Be birey KURUMLARI 3A 4A 5A 6A 7A C 8A He CI Şekildeki periyodik sistemde yerleri verilen element- ler ile ilgili

B
9.
1A
Na
2A
Be
birey
KURUMLARI
3A 4A 5A 6A 7A
C
8A
He
CI
Şekildeki periyodik sistemde yerleri verilen element-
ler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Na elementinin metalik özelliği Be elementininkin-
den büyüktür.
B) Atom çapı en büy

B 9. 1A Na 2A Be birey KURUMLARI 3A 4A 5A 6A 7A C 8A He CI Şekildeki periyodik sistemde yerleri verilen element- ler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Na elementinin metalik özelliği Be elementininkin- den büyüktür. B) Atom çapı en büyük olan element proton sayısı en büyük olandır. C) He elementinin son katmanında iki elektron vardır. CI elementinin elektron ilgisi C elementininkinden büyüktür. E) İyonlaşma enerjisi en büyük olan, proton sayısı en küçük olandır. 11. Tabl tir. Öz ka eğ