Soru:

B) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1) Ses 2) Antrasit halinde yayılır. yakıtlara örnektir. MESELE 3) Hacim

B) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Ses
2) Antrasit
halinde yayılır.
yakıtlara örnektir.
MESELE
3) Hacim
4)
5) Yandığında çevresine ısı veren maddelere
6) Aynı ses farklı ortamlardan ................. işitilir.
7) Ses, maddelerde sı

B) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1) Ses 2) Antrasit halinde yayılır. yakıtlara örnektir. MESELE 3) Hacim 4) 5) Yandığında çevresine ısı veren maddelere 6) Aynı ses farklı ortamlardan ................. işitilir. 7) Ses, maddelerde sıvı maddelere göre daha hızlı yayılır. 8) Ses madde ile karşılaştığında yutulması olayına denir. 9) Isıyı iyi iletmeyen maddelere 10) Sivi tanecikleri. taneciklerine göre daha düzensizdir. harfi ile gösterilir. doğadaki kaynaklardan elde edilebilen kirliliğe yol açmayan ve kullandıkça tükenmeyen enerjidir. denir. ************** denir.

Soru Çözümünü Göster