Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Saltanat hangi gelişmenin ardından kaldırılmıştır? 2. Ankar

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Saltanat hangi gelişmenin ardından kaldırılmıştır?
2. Ankara'nın hangi özellikleri başkent ilan edilmesinde etkili olmuştur?
3. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir?

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Saltanat hangi gelişmenin ardından kaldırılmıştır? 2. Ankara'nın hangi özellikleri başkent ilan edilmesinde etkili olmuştur? 3. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? 4. Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıyla bu bakanlığın yerine hangi kurumlar kurulmuştur?