Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

B AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 21. Köy edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı var

B
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1
21. Köy edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) İlk romanı İkinci Dünya'yı 1938'de, ilk hikâye kitabı
Telli Kavak'ı 1941'de yayımlayan Samim Kocagöz,
konularını çoğunlu

B AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 21. Köy edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) İlk romanı İkinci Dünya'yı 1938'de, ilk hikâye kitabı Telli Kavak'ı 1941'de yayımlayan Samim Kocagöz, konularını çoğunlukla Söke Ovası ve Menderes Vadisi dolaylarında yaşanan olaylardan seçerek toprak soru- nunu, sınıflar arası çıkar çatışmalarını, ekonomik etkenlerle ortaya çıkan değişmeleri anlatır, B) Talip Apaydın, yurt içinde ve dışında çok yankılanan romanlarıyla büyük ün kazanmış toplumcu-gerçekçi yazarlardandır. Onun Teneke, Orta Direk, Ölmez Otu gibi yazdığı yirmiden fazla romanında sınıfsal bir bakış açısıyla Çukurova köylüsünün, Güney ve Doğu Anadolu insanının ekonomik ve toplumsal değişimden kaynaklanan sorunları dile getirilmiştir. C) Eserlerinde daha çok Batı Anadolu köy ve kasa- balarını anlatan Kemal Bilbaşar, ilk hikâye kitabını Anadolu'dan Hikâyeler adıyla 1939'da, ilk romanını da Denizin Çağırışı adıyla 1943'te yayımlamıştır. Onun özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki zalim ağa-yok- sul köylü ilişkisini ve hazin bir aşkı masalımsı bir dille anlatan Cemo romanı, yayımlandığı dönemde çok yankı uyandıran bir eser olmuştur. D) Ekmek Kavgası adlı ilk hikâye kitabını ve Baba Evi adlı ilk romanını 1949'da yayımlayan Orhan Kemal roman konularını yakından tanıdığı Çukurova bölge- sinden almıştır. Bu romanlarda tarlada ağır şartlar altında çalışan irgatların, dokuma fabrikalarındaki işçilerin, büyük şehre göç eden gurbetçilerin acıklı hikâyeleri yaşanmışlıktan gelen bir kuvvetle anlatılır. E) 1930-40'lı yıllarda daha çok roman üzerinde yoğun- laşmış ve yaygın bir üne kavuşmuş olan Kemal Tahir'in 1955'te Sağırdere'yle başlayan romanlarının bir kısmında köy konusu, Çankırı ve Çorum yöresinde geçen olaylara ağırlık verilerek ele alınır ve bura- lardaki mülkiyet ilişkileri, ağalık kurumu ve eşkıyalık M hareketleri tarihi köklerine dikkat çekilerek anlatılır. 22.