Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

B G 1 15. Gök cisimlerinin kütleleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini ittikleri ve

B
G
1 15. Gök cisimlerinin kütleleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın
karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini ittikleri veya çektik-
Terine ilişkin Newton'un evrensel çekim yasası, fizik bilimi-
5
nin veya astronominin alanı içinde ele alınması gerek

B G 1 15. Gök cisimlerinin kütleleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini ittikleri veya çektik- Terine ilişkin Newton'un evrensel çekim yasası, fizik bilimi- 5 nin veya astronominin alanı içinde ele alınması gereken, olguya ilişkin bir bilgidir . Ama bu bilgi, bizzat Newton veya bir başkası tarafından, evreni matematiksel bir biçimde ve belli bir plana göre düzenli ve uyumlu olarak yaratan akıllı bir Tanrı'nın varlıktaki damgasından haber veren, onun bir işareti , bir ayeti olan şey olarak yorumlandığında artık bilgi olmaktan daha fazla bir şey, bir bilgelik olur. Buna göre bilgelik aşağıdakilerden hangisini gerekti- rir? 1 A) Argümantasyon yapmayı B) Tutarlı olmayı C Gunlük yaşama dönük bilgiler üretmeyi D) cörüş geliştirmeyi E) Olgusal bilgileri ortaya koymayı