Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

B) II. cümlede I. cümledeki durumun nedeni belirtilmiştir. III. cümlede bir durumun bağlı olduğu koşuldan söz edilmek- tedir. D)

B) II. cümlede I. cümledeki durumun nedeni belirtilmiştir.
III. cümlede bir durumun bağlı olduğu koşuldan söz edilmek-
tedir.
D) IV. cümlede yaklaşık bir oran belirtilmiştir.
E) V. cümlede toplumsal bir özeleştiride bulunulmuştur.
7. () Türk şiiri, gelenek

B) II. cümlede I. cümledeki durumun nedeni belirtilmiştir. III. cümlede bir durumun bağlı olduğu koşuldan söz edilmek- tedir. D) IV. cümlede yaklaşık bir oran belirtilmiştir. E) V. cümlede toplumsal bir özeleştiride bulunulmuştur. 7. () Türk şiiri, geleneksel değerlerine yabancılaşmadan Bati dünya görüşüne ve yaşama biçimine karşı asıl kimliğini Sezai Karakoç'la ortaya koyar. (II) O, Batı kültürü karşısında paniğe kapılmadan kendi dünya görüşüne ve kültürüne bağlanarak karşı tavır almayı başarır. (III) Karakoç için dünyayı izlemek, Batı şiirine açılmak, gerekirse ondan yararlanmak kendi bulun- duğu yeri kavramak açısından bundan sonra önem kazanır. (IV) O, Batı kültürüne karşı aşağılık kompleksine kapılmaz, ak- sine fiilî bir tavır alır ve onu temelden sorgular, yapmamız ge- rekenler doğrultusunda tekliflerde bulunur. (V)Bu yüzden Türk şiirini Sezai Karakoç aracılığıyla Şeyh Galip'e bağlamak ve ara- daki geleneğe sahip çıkma çabalarını da bunun bir oluşum sü- reci olarak değerlendirmek mümkündür. Bu parçadaki cümlelerden hangisi diğerlerinin sonucu ola- bilecek bir özelliğe sahiptir? A) I B) II C) III D) IV E) V 4