Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

B Lider Plus 24. adid kahramann Manas, destanın kahramanı değil, destanı der- leyen bilge kisinin adıdır. II. Halk arasında Mana

B
Lider Plus
24.
adid
kahramann
Manas, destanın kahramanı değil, destanı der-
leyen bilge kisinin adıdır.
II. Halk arasında Manas destanı söyleyen ozanla-
ra ırçı, comokçu veva manasçı denir.
III. Manas destanında ağırlıklı olarak kahramanlık
konusu yer tu

B Lider Plus 24. adid kahramann Manas, destanın kahramanı değil, destanı der- leyen bilge kisinin adıdır. II. Halk arasında Manas destanı söyleyen ozanla- ra ırçı, comokçu veva manasçı denir. III. Manas destanında ağırlıklı olarak kahramanlık konusu yer tutar. IV. Manas destanının dize sayısı net olmamakla beraber dünyanın en uzun destanı olduğu bili- nir. V. Bu destanda, Şamanizm'in detayları, gelenek, görenek, düğün gibi kültürel unsurlar da yer alır, Yukarıdakilerin hangisinde "Manas Destanı" ile ilgili bilgi yanlısı vardır? A) L B) II. C) III. D) IV. E) V.