Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

B MATEMATİK 3. Aşağıda Şekil 1'de bir bahçedeki yolun yapımı için kullanılacak olan üst yüzü dikdörtgen biçin özdeş taşlardan bi

B
MATEMATİK
3. Aşağıda Şekil 1'de bir bahçedeki yolun yapımı için kullanılacak olan üst yüzü dikdörtgen biçin
özdeş taşlardan birinin bu yüzüne ait kisa kenar uzunluğu gösterilmiştir.
(x + 2) dm
Dikey
Yatay
Şekil 1
B) 60x + 80
Bu taşlardan 80 tanesi Şekil

B MATEMATİK 3. Aşağıda Şekil 1'de bir bahçedeki yolun yapımı için kullanılacak olan üst yüzü dikdörtgen biçin özdeş taşlardan birinin bu yüzüne ait kisa kenar uzunluğu gösterilmiştir. (x + 2) dm Dikey Yatay Şekil 1 B) 60x + 80 Bu taşlardan 80 tanesi Şekil 2'deki gibi sırasıyla biri dikey, üçü yatay olacak şekilde diziliyor ve d gen biçiminde bir bahçe yolu yapılıyor. Buna göre yapılan yolun desimetre cinsinden uzun kenar uzunluğunu veren cebirsel ifad ğıdakilerden hangisidir? A) 60x - 80 1. kavanoz 2. kavanoz C) 80x-160 B) 200 Şekil 2 3. kavanoz 4. kavanoz sag erilm D) 80x + 160 C) 201 O: Mavi O: Yeşil 4. Aşağıda verilen kavanozların içine gösterilen sayıda mavi ve yeşil top yerleştirilmiştir. Kavanozlan lunan aynı renkteki top sayıları, ardışık adımları arasındaki farkı sabit olan birer örüntü oluşturma Bu yüzüklüğ özdeş olan 3 görülüyor. Buna göre b kolları yine de A) B) D) 202 C) D) Buna göre 100. kavanozda bulunan yeşil top sayısı, aynı kavanozdaki mavi top sayısında fazladır? A) 199 Sol 3 altın y 2 altın yu 2 gümüş y ESMA Ws 1 altın yüz 7. Sınıf Kurumsal C