Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Örüntü Soruları

16. Yanda ok yönünde hareket eden ekranında ardışık doğal
sayıların yer aldığı iki dijital sayı şeridi verilmiştir.
1 nolu sayı şeridinde sayılar solundaki sayının yerine
2 saniyede, 2 nolu sayı şeridinde sayılar solundaki sayının
yerine 3 saniyede geçmektedir. silu obis
Buna göre 20 sn sonra sayı şeritlerinin ekranında yer
alan sayılardan, 1 nolu ekranda 3'ün katı olanların sa-
yısının, 2 nolu ekranda 5'in katı olanların sayısına ora-
nı kaçtır?
A)
12
B) 1
C)
32
1 nolu
4
2 nolu
1
2
1 2
3
3
5
4
D) 2
4
6
5
6
Kurma
Ortaokul Matematik
Örüntü
16. Yanda ok yönünde hareket eden ekranında ardışık doğal sayıların yer aldığı iki dijital sayı şeridi verilmiştir. 1 nolu sayı şeridinde sayılar solundaki sayının yerine 2 saniyede, 2 nolu sayı şeridinde sayılar solundaki sayının yerine 3 saniyede geçmektedir. silu obis Buna göre 20 sn sonra sayı şeritlerinin ekranında yer alan sayılardan, 1 nolu ekranda 3'ün katı olanların sa- yısının, 2 nolu ekranda 5'in katı olanların sayısına ora- nı kaçtır? A) 12 B) 1 C) 32 1 nolu 4 2 nolu 1 2 1 2 3 3 5 4 D) 2 4 6 5 6 Kurma
6. Aşağıda pembe dairelerin içinde yazan sayılardan
aynı kenar üzerinde bulunan sayılar aralarında asal
ve iki basamaklı sayılardır.
28=2.18
2.9
3.6
18
A
B
Daireler içinde yazan sayılar birbirinden farklı
asal olmayan sayılar olduğuna göre A + B + C'nin
en küçük değeri kaçtır?
A) 56
B) 63
C) 72
D) 76
Ortaokul Matematik
Örüntü
6. Aşağıda pembe dairelerin içinde yazan sayılardan aynı kenar üzerinde bulunan sayılar aralarında asal ve iki basamaklı sayılardır. 28=2.18 2.9 3.6 18 A B Daireler içinde yazan sayılar birbirinden farklı asal olmayan sayılar olduğuna göre A + B + C'nin en küçük değeri kaçtır? A) 56 B) 63 C) 72 D) 76
ki 6 ki-
asalar-
D)
ir tezgâha
de üstten
90 cm'lik
11. Aşağıdaki şekilde mavi ve sarı pullarla elde edilen bir
örüntünün ilk dört adımı verilmiştir. Bu örüntüdeki mavi
pulların üzerinde 2, sarı pulların üzerinde 5 yazmaktadır.
1. adım
5
5
A) 95
5
2. adım
2
ODBO
2
5
5
5
(5)
3. adım
2
6400
54
2
5
5 (55)
exakses
5
5
5
4. adım
2
C) 85
2
2
5
7118
5
5
5
Buna göre, örüntünün 10. adımındaki sarı pullarda
yazan sayılar ile mavi pullarda yazan sayıların top-
lamı arasındaki fark kaçtır?
B) 90
5
5
5
D) 80
OLO
349
Ortaokul Matematik
Örüntü
ki 6 ki- asalar- D) ir tezgâha de üstten 90 cm'lik 11. Aşağıdaki şekilde mavi ve sarı pullarla elde edilen bir örüntünün ilk dört adımı verilmiştir. Bu örüntüdeki mavi pulların üzerinde 2, sarı pulların üzerinde 5 yazmaktadır. 1. adım 5 5 A) 95 5 2. adım 2 ODBO 2 5 5 5 (5) 3. adım 2 6400 54 2 5 5 (55) exakses 5 5 5 4. adım 2 C) 85 2 2 5 7118 5 5 5 Buna göre, örüntünün 10. adımındaki sarı pullarda yazan sayılar ile mavi pullarda yazan sayıların top- lamı arasındaki fark kaçtır? B) 90 5 5 5 D) 80 OLO 349
. Her fanus 21 bardak su almaktadir
1 numarali fanusu doldurmak için 9
bardak su gereklidir.
.
Yandaki fanuslarda farklı miktarlarda
varde Fanuslarla ilgili aşağıdaki bilgi-
.
I ve Il numarali fanuslarda toplam 17 bardak su vardir
Buna göre il numaralı fanusu doldurmak için kaç bardak su gereklidir?
11
16
17
Ege Merakli Zihinler kitabindoki toplama tablosunu Toplama Tablosu
çözerken kardeşi Cemile tablonun bir kismini yirt-
matr
Buna göre tablonun yırtılan kamındaki sayıların
toplamı kaçtır?
1
B) 17
C18
6
7 13 12
Ortaokul Matematik
Örüntü
. Her fanus 21 bardak su almaktadir 1 numarali fanusu doldurmak için 9 bardak su gereklidir. . Yandaki fanuslarda farklı miktarlarda varde Fanuslarla ilgili aşağıdaki bilgi- . I ve Il numarali fanuslarda toplam 17 bardak su vardir Buna göre il numaralı fanusu doldurmak için kaç bardak su gereklidir? 11 16 17 Ege Merakli Zihinler kitabindoki toplama tablosunu Toplama Tablosu çözerken kardeşi Cemile tablonun bir kismini yirt- matr Buna göre tablonun yırtılan kamındaki sayıların toplamı kaçtır? 1 B) 17 C18 6 7 13 12
6. Ritmik sayma yaparak iki basamaklı sayılar söyleyen
iki arkadaştan Taner her seferinde bir önceki söyledi-
ği sayının 6 fazlasını söyleyince ilk söylediği sayı AB,
son söylediği sayı BA oluyor. Sezgin ise her seferin-
de bir önceki söylediği sayının 5 fazlasını söyleyince
ilk söylediği sayı BC, son söylediği sayı CB oluyor.
Buna göre, Sezgin'in söyleyebileceği en büyük
sayı, Taner'in söyleyebileceği sayı arasındaki
fark en çok kaç olur?
A) 60
B) 63
an
79
C) 67
71
S
3
D) 70
91
96
S.1
E) 72
44
Ankara Yayıncılık
Ortaokul Matematik
Örüntü
6. Ritmik sayma yaparak iki basamaklı sayılar söyleyen iki arkadaştan Taner her seferinde bir önceki söyledi- ği sayının 6 fazlasını söyleyince ilk söylediği sayı AB, son söylediği sayı BA oluyor. Sezgin ise her seferin- de bir önceki söylediği sayının 5 fazlasını söyleyince ilk söylediği sayı BC, son söylediği sayı CB oluyor. Buna göre, Sezgin'in söyleyebileceği en büyük sayı, Taner'in söyleyebileceği sayı arasındaki fark en çok kaç olur? A) 60 B) 63 an 79 C) 67 71 S 3 D) 70 91 96 S.1 E) 72 44 Ankara Yayıncılık
18. Uzunluğu 300 cm olan aşağıdaki tahta, çizgiler yardımıyla 3 eşit bölgeye ayrılmıştır.
24
8.SINF-
A
2
Kenarlara paralel [AB] boyunca A noktasına uzaklıkları 2'nin pozitif doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde sarı
renkli, B noktasına uzaklıkları 3'ün pozitif doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde kırmızı renkli çiviler çakılıyor.
Buna göre aynı bölgelere çakılan sarı ve kırmızı renkli çiviler arasındaki mesafe cm cinsinden en az kaçtır?
A) 3
B) 7
C) 44
D) 101
Startfen
200
8
27
Ortaokul Matematik
Örüntü
18. Uzunluğu 300 cm olan aşağıdaki tahta, çizgiler yardımıyla 3 eşit bölgeye ayrılmıştır. 24 8.SINF- A 2 Kenarlara paralel [AB] boyunca A noktasına uzaklıkları 2'nin pozitif doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde sarı renkli, B noktasına uzaklıkları 3'ün pozitif doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde kırmızı renkli çiviler çakılıyor. Buna göre aynı bölgelere çakılan sarı ve kırmızı renkli çiviler arasındaki mesafe cm cinsinden en az kaçtır? A) 3 B) 7 C) 44 D) 101 Startfen 200 8 27
18. Her adımda mevcut karelerden yalnız biriyle
ortak bir köşeye sahip olacak şekilde kareler
eklenerek ilk üç adımı verilen aşağıdaki örün-
tü oluşturulmuştur.
1. adım
2. adım
A) 3n - 1
C) 4n - 1
3. adım
Bu şekilde oluşan şekil örüntüsünde her
adımdaki toplam nokta sayısını veren ku-
ral aşağıdakilerden hangisidir?
B) 3n + 1
D) 2n + 2
Ortaokul Matematik
Örüntü
18. Her adımda mevcut karelerden yalnız biriyle ortak bir köşeye sahip olacak şekilde kareler eklenerek ilk üç adımı verilen aşağıdaki örün- tü oluşturulmuştur. 1. adım 2. adım A) 3n - 1 C) 4n - 1 3. adım Bu şekilde oluşan şekil örüntüsünde her adımdaki toplam nokta sayısını veren ku- ral aşağıdakilerden hangisidir? B) 3n + 1 D) 2n + 2
B
MATEMATİK
3. Aşağıda Şekil 1'de bir bahçedeki yolun yapımı için kullanılacak olan üst yüzü dikdörtgen biçin
özdeş taşlardan birinin bu yüzüne ait kisa kenar uzunluğu gösterilmiştir.
(x + 2) dm
Dikey
Yatay
Şekil 1
B) 60x + 80
Bu taşlardan 80 tanesi Şekil 2'deki gibi sırasıyla biri dikey, üçü yatay olacak şekilde diziliyor ve d
gen biçiminde bir bahçe yolu yapılıyor.
Buna göre yapılan yolun desimetre cinsinden uzun kenar uzunluğunu veren cebirsel ifad
ğıdakilerden hangisidir?
A) 60x - 80
1. kavanoz
2. kavanoz
C) 80x-160
B) 200
Şekil 2
3. kavanoz
4. kavanoz
sag
erilm
D) 80x + 160
C) 201
O: Mavi
O: Yeşil
4. Aşağıda verilen kavanozların içine gösterilen sayıda mavi ve yeşil top yerleştirilmiştir. Kavanozlan
lunan aynı renkteki top sayıları, ardışık adımları arasındaki farkı sabit olan birer örüntü oluşturma
Bu yüzüklüğ
özdeş olan 3
görülüyor.
Buna göre b
kolları yine de
A)
B)
D) 202
C)
D)
Buna göre 100. kavanozda bulunan yeşil top sayısı, aynı kavanozdaki mavi top sayısında
fazladır?
A) 199
Sol
3 altın y
2 altın yu
2 gümüş y
ESMA
Ws
1 altın yüz
7. Sınıf Kurumsal C
Ortaokul Matematik
Örüntü
B MATEMATİK 3. Aşağıda Şekil 1'de bir bahçedeki yolun yapımı için kullanılacak olan üst yüzü dikdörtgen biçin özdeş taşlardan birinin bu yüzüne ait kisa kenar uzunluğu gösterilmiştir. (x + 2) dm Dikey Yatay Şekil 1 B) 60x + 80 Bu taşlardan 80 tanesi Şekil 2'deki gibi sırasıyla biri dikey, üçü yatay olacak şekilde diziliyor ve d gen biçiminde bir bahçe yolu yapılıyor. Buna göre yapılan yolun desimetre cinsinden uzun kenar uzunluğunu veren cebirsel ifad ğıdakilerden hangisidir? A) 60x - 80 1. kavanoz 2. kavanoz C) 80x-160 B) 200 Şekil 2 3. kavanoz 4. kavanoz sag erilm D) 80x + 160 C) 201 O: Mavi O: Yeşil 4. Aşağıda verilen kavanozların içine gösterilen sayıda mavi ve yeşil top yerleştirilmiştir. Kavanozlan lunan aynı renkteki top sayıları, ardışık adımları arasındaki farkı sabit olan birer örüntü oluşturma Bu yüzüklüğ özdeş olan 3 görülüyor. Buna göre b kolları yine de A) B) D) 202 C) D) Buna göre 100. kavanozda bulunan yeşil top sayısı, aynı kavanozdaki mavi top sayısında fazladır? A) 199 Sol 3 altın y 2 altın yu 2 gümüş y ESMA Ws 1 altın yüz 7. Sınıf Kurumsal C
B
SAYISAL BÖLÜM
5. SINIF MATEMATİK TESTİ
7. Aşağıdaki görsellerde iki pano verilmiştir. Panolara, bazılarında doğal sayıların, bazılarında ise doğal sayıları temsil
eden sembollerin yazılı olduğu üçer kart asılmıştır.
9
A) 18
1. Pano
13
B) 26
2. Pano
Bu iki panodaki sayılar, ardışık terimler arasındaki farkı aynı olan bir sayı örüntüsünün ilk altı adımını oluşturmak-
tadır.
Buna göre, Ave sembolleri yerine yazılabilecek sayıların toplamının en büyük değeri kaçtır?
C) 34
tik GH
21
2
5
D) 42
Ortaokul Matematik
Örüntü
B SAYISAL BÖLÜM 5. SINIF MATEMATİK TESTİ 7. Aşağıdaki görsellerde iki pano verilmiştir. Panolara, bazılarında doğal sayıların, bazılarında ise doğal sayıları temsil eden sembollerin yazılı olduğu üçer kart asılmıştır. 9 A) 18 1. Pano 13 B) 26 2. Pano Bu iki panodaki sayılar, ardışık terimler arasındaki farkı aynı olan bir sayı örüntüsünün ilk altı adımını oluşturmak- tadır. Buna göre, Ave sembolleri yerine yazılabilecek sayıların toplamının en büyük değeri kaçtır? C) 34 tik GH 21 2 5 D) 42
1. KONU
Buna göre eş da
A 18
22P
B) 24
5. Mavi ve yeşil bilyelerden oluşan iki farklı örüntünün üçer
adımı aşağıda verilmiştir.
1. Örüntü
B) 2
299
9999
600
2. Örüntü
+
C) 3
399293 0900
300
333333
201
39393
93339
Yirmişer adımdan oluşan iki örüntünün her adımında bu-
lunan bilye sayıları bir deftere ayrı ayrı yazılmıştır.
COC
Buna göre deftere kaç tane doğal sayı iki defa yazıl-
mıştır?
+
D) 4
M
Mozaik MAR
28
Ortaokul Matematik
Örüntü
1. KONU Buna göre eş da A 18 22P B) 24 5. Mavi ve yeşil bilyelerden oluşan iki farklı örüntünün üçer adımı aşağıda verilmiştir. 1. Örüntü B) 2 299 9999 600 2. Örüntü + C) 3 399293 0900 300 333333 201 39393 93339 Yirmişer adımdan oluşan iki örüntünün her adımında bu- lunan bilye sayıları bir deftere ayrı ayrı yazılmıştır. COC Buna göre deftere kaç tane doğal sayı iki defa yazıl- mıştır? + D) 4 M Mozaik MAR 28
19 Yanda verilen tabloda sayma sayıları belli bir düzene göre sıralanmıştır.
Buna göre, 3597 sayısı hangi harfin altına gelir?
B) B
C) C
E) G
AA
3590
DD
Tebse
pate
A B C D E F
1
3
8
5
UN
S
2
12:
9
6
13
10
7
G
4
11
x9
22 23 241
2
Ortaokul Matematik
Örüntü
19 Yanda verilen tabloda sayma sayıları belli bir düzene göre sıralanmıştır. Buna göre, 3597 sayısı hangi harfin altına gelir? B) B C) C E) G AA 3590 DD Tebse pate A B C D E F 1 3 8 5 UN S 2 12: 9 6 13 10 7 G 4 11 x9 22 23 241 2
-st pl
12. Aşağıda bir kenar uzunluğu 2 cm olan karelerle
oluşturulmuş bir örüntünün ilk üç adımı verilmiş-
tir.
re, idit el
Xüyüd ne guz
B) Yüzeyi
0) Kumlu
uouno
DI
1. Adım
nimele)
2. Adım
3. Adım
Buna göre, bu örüntünün 5. adımında oluşan
şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 68
B) 72
C) 76
D) 80
Ortaokul Matematik
Örüntü
-st pl 12. Aşağıda bir kenar uzunluğu 2 cm olan karelerle oluşturulmuş bir örüntünün ilk üç adımı verilmiş- tir. re, idit el Xüyüd ne guz B) Yüzeyi 0) Kumlu uouno DI 1. Adım nimele) 2. Adım 3. Adım Buna göre, bu örüntünün 5. adımında oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 68 B) 72 C) 76 D) 80
Aşağıdaki sıralamaların doğru olması için bilinmeyen harflerin yerine gelmesi gereken
rakamları yazınız.
1) 3,7 <3,A
101
2) 4,85 4,8B
3) 5,32>5,C1
4) 6,72 <6,D2
5) 7,4 <E,13
6) 9,F3 < 9,5
7) 10,G63 < 10,237
8)
12,4H5 12,434
<
Ortaokul Matematik
Örüntü
Aşağıdaki sıralamaların doğru olması için bilinmeyen harflerin yerine gelmesi gereken rakamları yazınız. 1) 3,7 <3,A 101 2) 4,85 4,8B 3) 5,32>5,C1 4) 6,72 <6,D2 5) 7,4 <E,13 6) 9,F3 < 9,5 7) 10,G63 < 10,237 8) 12,4H5 12,434 <
48
5. Selin'in iş yeri bir binanın 16. katında
dır. Iş merkezinin 1. katından asanso
re binen Selin bu katta aklından
sayısını tutar. Bu kattan sonra kendi
katına varana dek ileri doğru biner
ritmik sayma yapar.
Bu bilgiler doğrultusunda Selin ken-
di katına geldiğinde aşağıdaki sa-
yılardan hangisine ulaşmış olur?
A) 16 048
B) 13 048
C) 15 048
D) 18 048
Ortaokul Matematik
Örüntü
48 5. Selin'in iş yeri bir binanın 16. katında dır. Iş merkezinin 1. katından asanso re binen Selin bu katta aklından sayısını tutar. Bu kattan sonra kendi katına varana dek ileri doğru biner ritmik sayma yapar. Bu bilgiler doğrultusunda Selin ken- di katına geldiğinde aşağıdaki sa- yılardan hangisine ulaşmış olur? A) 16 048 B) 13 048 C) 15 048 D) 18 048
2
TEST 06
4. 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor
Bayramı'nda gösteri yapan öğrenciler aşağı-
daki adımlara göre kule oluşturuyor.
37
N
15 SF
2. adım
Sonu
kaldı nda.
3. adım
1. adım
Bu kule 10. Adımda tamamlandığına göre,
kule kaç öğrenciden oluşmuştur?
A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
Ortaokul Matematik
Örüntü
2 TEST 06 4. 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yapan öğrenciler aşağı- daki adımlara göre kule oluşturuyor. 37 N 15 SF 2. adım Sonu kaldı nda. 3. adım 1. adım Bu kule 10. Adımda tamamlandığına göre, kule kaç öğrenciden oluşmuştur? A) 40 B) 45 C) 50 D) 55
17)
(1)
(11)
(HI)
30
27
A) 4, 8, 24, 16
C) 3, 9, 18, 12
18
9
Lolo
7
Yukarıda verilen (1) ve (II) dizileri arasında bir
ilişki vardır.
(III). dizi ile aşağıdaki dizilerden hangisi
arasında bu ilişkiye benzer bir ilişki vardır?
B) 4, 6, 12, 10
D) 4, 8, 16, 12
9
to tto
Ortaokul Matematik
Örüntü
17) (1) (11) (HI) 30 27 A) 4, 8, 24, 16 C) 3, 9, 18, 12 18 9 Lolo 7 Yukarıda verilen (1) ve (II) dizileri arasında bir ilişki vardır. (III). dizi ile aşağıdaki dizilerden hangisi arasında bu ilişkiye benzer bir ilişki vardır? B) 4, 6, 12, 10 D) 4, 8, 16, 12 9 to tto