Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

B örtgeni için; deri eşittir. -1)'dir. en hangisidir? ) (1,4) sunun denklemi birimkaredir? 19 D) (2, 4) AMAZ reis Monten *******

B
örtgeni için;
deri eşittir.
-1)'dir.
en hangisidir?
) (1,4)
sunun denklemi
birimkaredir?
19
D) (2, 4)
AMAZ
reis
Monten
********
D) 12
6
d, doğrusu x eksenine paralel, d, doğrusu ise eksenleri ke-
sen doğrulardır. d, ve d₂ doğrularının kesiştiği M noktası

B örtgeni için; deri eşittir. -1)'dir. en hangisidir? ) (1,4) sunun denklemi birimkaredir? 19 D) (2, 4) AMAZ reis Monten ******** D) 12 6 d, doğrusu x eksenine paralel, d, doğrusu ise eksenleri ke- sen doğrulardır. d, ve d₂ doğrularının kesiştiği M noktasının apsis ve ordinat değerleri eşittir. Buna göre, d, doğrusunun x eksenine uzaklığı kaç birimdir? A) 1 B) 2 11. Aşağıdaki tabloların hangisinde verilen değişkenler arasın- da doğrusal ilişki vardır? 2 A) Tablo: Firinin zamana göre tükettiği elektrik miktarı Süre (dk) Elektrik miktarı (kWh) 9 1 2 3 C) 3 5 9 15 2 B) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı Süre (dk) Elektrik miktarı (kWh) 2 10 5 6 4 17 13 3 8 15 C) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı Süre (dk) Elektrik miktarı (kwh) 8 6 21 D) 4 24 25 5 10 4 12 20 20 D) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı Süre (dk) 3 Elektrik miktarı (kwh) 7 8 9 29 33 5 6 25 35 8-Matematik DAF 29