Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğrusal İlişkiler Soruları

B
9. Birlikte lunaparka giden 6 arkadaşın kütleleri aşağıda verilmiştir.
Ali
65 kg
230
Banu
sol
Can
Deniz Elif
50 kg 60 kg
55 kg 55 kg
= 175-55=120
Bu altı arkadaş aşağıda her iki tarafında da üçer koltuk bulunan eşit kollu tahterevalliye her koltukta bir kişi olacak biçimde
biniyorlar. Elif'in sağ tarafa ve Faruk'un sol tarafa oturduğu biliniyor.
Faruk
Faruk
65 kg
6969
Elif
55
350
sağ
Buna göre, sağ tarafa oturanların kütlece daha fazla olduğu kaç farklı olası durum vardır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
B 9. Birlikte lunaparka giden 6 arkadaşın kütleleri aşağıda verilmiştir. Ali 65 kg 230 Banu sol Can Deniz Elif 50 kg 60 kg 55 kg 55 kg = 175-55=120 Bu altı arkadaş aşağıda her iki tarafında da üçer koltuk bulunan eşit kollu tahterevalliye her koltukta bir kişi olacak biçimde biniyorlar. Elif'in sağ tarafa ve Faruk'un sol tarafa oturduğu biliniyor. Faruk Faruk 65 kg 6969 Elif 55 350 sağ Buna göre, sağ tarafa oturanların kütlece daha fazla olduğu kaç farklı olası durum vardır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
A
Matematik
A
11. Aşağıda tamamı dolu iken 48 mililitre sıvı alabilen kaplar kendi içlerinde eş bölmelere ayrılmış ve bu
nib bölmelerden her biri, bir tam sayı ile gösterilmiştir.
mover sulaunt
6
5
4
3
2
1
A
0
I dakika
Belli bir kısmı sıvı ile dolu olan bu kaplara, aynı derecede iş verildiğinde her 3 dakikada kaplardaki
Sıvının 1 mililitresi buharlaşıyor.
Buna göre, bu kaplardaki sıvı 1 saat 12 dakika ısıtıldığında kaplarda kalan sıvıların seviyesini
gösteren tam sayıların çarpımı kaçtır? (1 saat = 60 dakika) biulent
A) 2
B) 6
C) -4 hid m
RONA
21 milie2G
el viob
D) -6
MI
24 milim
12. Aşağıda ön yüzleri dikdörtgen şeklinde ve alttaki bölmesi üstteki bölmesinden daha uzun olan bir buz-
A
13. Aşağıda b
içine kena
Buna gö
ifade as
A) 14x +
obali bad
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
A Matematik A 11. Aşağıda tamamı dolu iken 48 mililitre sıvı alabilen kaplar kendi içlerinde eş bölmelere ayrılmış ve bu nib bölmelerden her biri, bir tam sayı ile gösterilmiştir. mover sulaunt 6 5 4 3 2 1 A 0 I dakika Belli bir kısmı sıvı ile dolu olan bu kaplara, aynı derecede iş verildiğinde her 3 dakikada kaplardaki Sıvının 1 mililitresi buharlaşıyor. Buna göre, bu kaplardaki sıvı 1 saat 12 dakika ısıtıldığında kaplarda kalan sıvıların seviyesini gösteren tam sayıların çarpımı kaçtır? (1 saat = 60 dakika) biulent A) 2 B) 6 C) -4 hid m RONA 21 milie2G el viob D) -6 MI 24 milim 12. Aşağıda ön yüzleri dikdörtgen şeklinde ve alttaki bölmesi üstteki bölmesinden daha uzun olan bir buz- A 13. Aşağıda b içine kena Buna gö ifade as A) 14x + obali bad
tir?
D)
österilen
en
21)
A) 80
X=10:
B) 40
Raç birimkaredir?
C) 20
D) 10
1
ax-3y+b=0 denklemiyle verilen doğrunun eğimi dir
Bu doğrunun grafiği (1, -1) noktasından geçtiğine
göre a-b kaçtır?
3y
*
-34
Y
22) Düşey doğrultuda yere bırakılan bir top yere her
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
tir? D) österilen en 21) A) 80 X=10: B) 40 Raç birimkaredir? C) 20 D) 10 1 ax-3y+b=0 denklemiyle verilen doğrunun eğimi dir Bu doğrunun grafiği (1, -1) noktasından geçtiğine göre a-b kaçtır? 3y * -34 Y 22) Düşey doğrultuda yere bırakılan bir top yere her
2
1
Yukarıda verilen denklemin kökü kaçtır? (10 puan)
A) 20
A) 27
B) 22
A) 45
3
-x-4
5
B) 26
-x - 4 =11
3x-1
5
B) 49
=
Yukarıda verilen denklemin kökü kaçtır? (10 puan)
C) 25
x+5
2
C) 25
D) 30
3 70 cevizi, Çınar' in 7 cevizine karşılık Selin 3 ceviz
alacak şekilde paylaşıyor. Buna göre Çınar kaç
ceviz almıştır? (5 puan)
C) 56
D) 24
D) 63
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
2 1 Yukarıda verilen denklemin kökü kaçtır? (10 puan) A) 20 A) 27 B) 22 A) 45 3 -x-4 5 B) 26 -x - 4 =11 3x-1 5 B) 49 = Yukarıda verilen denklemin kökü kaçtır? (10 puan) C) 25 x+5 2 C) 25 D) 30 3 70 cevizi, Çınar' in 7 cevizine karşılık Selin 3 ceviz alacak şekilde paylaşıyor. Buna göre Çınar kaç ceviz almıştır? (5 puan) C) 56 D) 24 D) 63
9. Özgür ve eşi Betül kumpir yemek için Ortaköy'e geldiklerinde 2 kumpir tezgahı arasında kararsız kalıyorlar. Kum
pir tezgahlarının fiyat tarifeleri aşağıdaki gibidir.
C
31 MART 2023
1. Tezgah
Küçük Boy = 15 TL
Büyük Boy = 20 TL
Ekstra birim malzeme fiyatı = 2,5 TL
A) 2 TL daha az olur.
B) 2 TL daha fazla olur.
C) 3 TL daha az olur.
D) 4,5 TL daha fazla olur.
2. Tezgah
Küçük Boy
18 TL
Büyük Boy = 23 TL
Ekstra birim malzeme fiyatı = 2 TL
doga
=
Özgür 1 adet büyük boy kumpir ile ekstra 5 malzeme ve eşi Betül 1 adet küçük boy kumpir ile ekstra 3 mal-
zeme istediğine göre, Özgür ve Betül'ün 1. tezgahı seçmesi durumunda ödeyecekleri toplam ücret 2. tez
hi seçmesi durumunda ödeyecekleri toplam ücretten ne kadar farklı olur?
0
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
9. Özgür ve eşi Betül kumpir yemek için Ortaköy'e geldiklerinde 2 kumpir tezgahı arasında kararsız kalıyorlar. Kum pir tezgahlarının fiyat tarifeleri aşağıdaki gibidir. C 31 MART 2023 1. Tezgah Küçük Boy = 15 TL Büyük Boy = 20 TL Ekstra birim malzeme fiyatı = 2,5 TL A) 2 TL daha az olur. B) 2 TL daha fazla olur. C) 3 TL daha az olur. D) 4,5 TL daha fazla olur. 2. Tezgah Küçük Boy 18 TL Büyük Boy = 23 TL Ekstra birim malzeme fiyatı = 2 TL doga = Özgür 1 adet büyük boy kumpir ile ekstra 5 malzeme ve eşi Betül 1 adet küçük boy kumpir ile ekstra 3 mal- zeme istediğine göre, Özgür ve Betül'ün 1. tezgahı seçmesi durumunda ödeyecekleri toplam ücret 2. tez hi seçmesi durumunda ödeyecekleri toplam ücretten ne kadar farklı olur? 0
stemi ve Sıralı İkililer
10. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat siste
minde bir karenin kenarlarından biri gösterilmiştir.
O
AY
1
1
X
Winzo
1. A
H
Buna göre bu karenin köşe noktalarından birinin ko.
ordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) (2, 5) B) (2, 1)
C) (-6, 1)
D) (-7,5)
1. Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümes
denir ve "n" sembolüyle gösterilir.
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
stemi ve Sıralı İkililer 10. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat siste minde bir karenin kenarlarından biri gösterilmiştir. O AY 1 1 X Winzo 1. A H Buna göre bu karenin köşe noktalarından birinin ko. ordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) (2, 5) B) (2, 1) C) (-6, 1) D) (-7,5) 1. Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümes denir ve "n" sembolüyle gösterilir.
arının han-
verilmiş-
10
"((a+b) ² = a√²+6²
80
=1964 a-b= a
20
80
22
5. (a + b)² = a² + 2ab + b²
(a - b)² = a² - 2ab + b²
a²-b² = (a - b)(a + b)
Aşağıdaki şekilde iki kare karton verilmiştir. Kartonlann
alanları toplamı 80 cm² ve çevreleri toplam 40 cm'dir.
a+b²=80²
2.2
32
ök & dakika
63
4
Bu iki karton aşağıdaki gibi alt kenarları doğrusal olacak
şekilde birleştirilmiştir. Küçük kartonun üst kenarının hiza-
sından büyük kartonun alt kenarına paralel bir doğru par-
çası çizilmiştir. Çizginin altında kalan kısım boyanmıştır.
8
Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç cm² dir?
A) 10
C) 30
B) 20
HO
D) 40
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
arının han- verilmiş- 10 "((a+b) ² = a√²+6² 80 =1964 a-b= a 20 80 22 5. (a + b)² = a² + 2ab + b² (a - b)² = a² - 2ab + b² a²-b² = (a - b)(a + b) Aşağıdaki şekilde iki kare karton verilmiştir. Kartonlann alanları toplamı 80 cm² ve çevreleri toplam 40 cm'dir. a+b²=80² 2.2 32 ök & dakika 63 4 Bu iki karton aşağıdaki gibi alt kenarları doğrusal olacak şekilde birleştirilmiştir. Küçük kartonun üst kenarının hiza- sından büyük kartonun alt kenarına paralel bir doğru par- çası çizilmiştir. Çizginin altında kalan kısım boyanmıştır. 8 Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç cm² dir? A) 10 C) 30 B) 20 HO D) 40
in ka-
ayısı-
ayısı-
erden
--4
motsev yayıncılık
15. Bir mağazanın yılın ilk üç ayındaki kâr mikta
n cebirsel olarak aşağıdaki tabloda gösteril
miştir.
Tablo: Mağazanın Kâr Miktarı
Ay
Ocak
A) 2
Şubat
Mart
Kâr Miktarı (Bin TL)
2.(m-3)
Mağazanın şubat ayındaki kâr miktarı
12 bin TL olduğuna göre ocak ve mart ay-
larındaki kâr miktarları arasındaki fark kaç
bin lira olabilir?
B) 3
m
m+4
C) 4
D) 5
16
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
in ka- ayısı- ayısı- erden --4 motsev yayıncılık 15. Bir mağazanın yılın ilk üç ayındaki kâr mikta n cebirsel olarak aşağıdaki tabloda gösteril miştir. Tablo: Mağazanın Kâr Miktarı Ay Ocak A) 2 Şubat Mart Kâr Miktarı (Bin TL) 2.(m-3) Mağazanın şubat ayındaki kâr miktarı 12 bin TL olduğuna göre ocak ve mart ay- larındaki kâr miktarları arasındaki fark kaç bin lira olabilir? B) 3 m m+4 C) 4 D) 5 16
1.
A) (4,1)
2.
Notu:
B) (1,4)
Türk Kızılayına ait he-
likopter, A noktasında
meydana gelen afet
bölgesine ulaşmak
istemektedir. Bunal
göre A noktasının
koordinatları
aşağıdaki noktalardan
hangisidir?
C) (-1,4) D) (4,-1)
Yandaki karelerle bir örüntü
tur. Bu örüntü-
5.
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
1. A) (4,1) 2. Notu: B) (1,4) Türk Kızılayına ait he- likopter, A noktasında meydana gelen afet bölgesine ulaşmak istemektedir. Bunal göre A noktasının koordinatları aşağıdaki noktalardan hangisidir? C) (-1,4) D) (4,-1) Yandaki karelerle bir örüntü tur. Bu örüntü- 5.
C
6. Cemal Bey, Çağn Market'ten 20 kg'lik 5 çuval nohut almıştır. Aşağıdaki fişte Cemal Bey'in öded
para miktarı ve aldığı para üstü verilmiştir.
A)
NOHUT
300-x
100
Beceri Temelli Sorular
B)
NOHUT
Buna göre, Cemal Bey 1 kg nohutu kaç TL'ye almıştır?
x + 300
5
NOHUT
Satılan: 5 x 20 kg nohut
Ödenen Miktar: 300 TL
Para Üstü: x TL
x +300
100
ÇAĞRI MARKET
NOHUT
D)
NOHUT
300-x
20
8.
Bir
ya
30
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
C 6. Cemal Bey, Çağn Market'ten 20 kg'lik 5 çuval nohut almıştır. Aşağıdaki fişte Cemal Bey'in öded para miktarı ve aldığı para üstü verilmiştir. A) NOHUT 300-x 100 Beceri Temelli Sorular B) NOHUT Buna göre, Cemal Bey 1 kg nohutu kaç TL'ye almıştır? x + 300 5 NOHUT Satılan: 5 x 20 kg nohut Ödenen Miktar: 300 TL Para Üstü: x TL x +300 100 ÇAĞRI MARKET NOHUT D) NOHUT 300-x 20 8. Bir ya 30
126
7. Bir yarışmada Kemal, Hakan'ın 3 katı, Kerem ise Kemal ve Hakan'ın aldıkları toplam puan
puan almıştır.
Kerem
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde Kemal, Hakan ve Kerem'in aldıkları puanları göste
cebirsel ifadeler olabilir?
Kemal
A) 3x
B) x
C) 3x
D) 2x
Kemal
Hakan
X
3x
X
Hakan
X
Kerem
6x
8x
8x
9x
MATEMA
Sever, Ogre
9
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
126 7. Bir yarışmada Kemal, Hakan'ın 3 katı, Kerem ise Kemal ve Hakan'ın aldıkları toplam puan puan almıştır. Kerem Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde Kemal, Hakan ve Kerem'in aldıkları puanları göste cebirsel ifadeler olabilir? Kemal A) 3x B) x C) 3x D) 2x Kemal Hakan X 3x X Hakan X Kerem 6x 8x 8x 9x MATEMA Sever, Ogre 9
2. Sabit hızla eğimli bir yolda hareket eden bir otomobilin tükettiği benzin miktarı, aynı uzunluktaki
eğimsiz bir yolda aynı sabit hızla hareket eden bir otomobilin tükettiği benzin miktarından fazladır.
Bu fazlalık, eğimsiz yolda tüketilen benzin miktarı ile yolun eğimi çarpılarak bulunur. Orneğin eğim.
siz bir yolda sabit hızla hareket eden bir araç 100 litre benzin harcarsa, aynı uzunlukta ve eğimi-
=10 litre daha fazla yani toplam 110 litre benzin harcar.
1
10
1
olan yolda aynı sabit hızla giderse 100.
TO
A, B ve C kentlerinin konumlarını gösteren harita Şekil I'de, yolun A ve B noktalarında bulunan ve
yolun eğimini gösteren uyarı levhaları Şekil Il'de gösterilmiştir. A ile B arası 100 km, B ile Caras
160 km uzunluktadır. A kentinden B kentine giderkenki tüm yolların eğimi ve B kentinden C kenti-
ne giderkenki tüm yolların eğimi kendi içlerinde eşittir. A kentinden C kentine giden tüm yollar yo
kuş
A)
4001
Zor ve Ötesi
B
160 km
C
B)
-tonguç-
16
13
%20
Şekil 1
Buna göre A kentinden C kentine sabit hızla giden bir otomobilin tükettiği toplam benzin mik-
tarının aynı mesafeyi eğimsiz yolda giden bir otomobilin tüketeceği benzin miktarına oranı
kaçtır?
15
13
118
A noktasında
Şekil II
6
%25
B noktasında
17
D)
18
13
tonguç yayınlan
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
2. Sabit hızla eğimli bir yolda hareket eden bir otomobilin tükettiği benzin miktarı, aynı uzunluktaki eğimsiz bir yolda aynı sabit hızla hareket eden bir otomobilin tükettiği benzin miktarından fazladır. Bu fazlalık, eğimsiz yolda tüketilen benzin miktarı ile yolun eğimi çarpılarak bulunur. Orneğin eğim. siz bir yolda sabit hızla hareket eden bir araç 100 litre benzin harcarsa, aynı uzunlukta ve eğimi- =10 litre daha fazla yani toplam 110 litre benzin harcar. 1 10 1 olan yolda aynı sabit hızla giderse 100. TO A, B ve C kentlerinin konumlarını gösteren harita Şekil I'de, yolun A ve B noktalarında bulunan ve yolun eğimini gösteren uyarı levhaları Şekil Il'de gösterilmiştir. A ile B arası 100 km, B ile Caras 160 km uzunluktadır. A kentinden B kentine giderkenki tüm yolların eğimi ve B kentinden C kenti- ne giderkenki tüm yolların eğimi kendi içlerinde eşittir. A kentinden C kentine giden tüm yollar yo kuş A) 4001 Zor ve Ötesi B 160 km C B) -tonguç- 16 13 %20 Şekil 1 Buna göre A kentinden C kentine sabit hızla giden bir otomobilin tükettiği toplam benzin mik- tarının aynı mesafeyi eğimsiz yolda giden bir otomobilin tüketeceği benzin miktarına oranı kaçtır? 15 13 118 A noktasında Şekil II 6 %25 B noktasında 17 D) 18 13 tonguç yayınlan
36
C
18.-3x + 4y = 12 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden han-
gisidir?
A)
C)
-4
01
0
AY
-2
3
4
X
B)
X
D)
-3
0
AY
0
-3
X
21.
A şehri
A şehrinden yola çı
gitmektedir. Aşağı
B şehrine kilomet
tedir.
B şehrine u
840
420
Bu aracın
şehrine
A) 3
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
36 C 18.-3x + 4y = 12 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden han- gisidir? A) C) -4 01 0 AY -2 3 4 X B) X D) -3 0 AY 0 -3 X 21. A şehri A şehrinden yola çı gitmektedir. Aşağı B şehrine kilomet tedir. B şehrine u 840 420 Bu aracın şehrine A) 3
5) metre ve (7x + 8) me
apılmıştır. Evlerin tabar
+15
alan olarak
+249x + 1
84-2
8×-10
A) Sarı
8x-10-
8x-10
Masanın uzun kenarını Şekil 1'deki gibi ölçtüğünde kenarda 8 cm'lik boşluk kalmış, masanın kısa kenarini Şekil 2'deki gibi ölçtü-
ğünde kurdelenin 5 cm'lik kısmı masanın dışında kalmıştır.
Buna göre, masanın üst yüzeyinin alanının cm² cinsinden değeri aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi ile özdeştir?
B) 32x2 17x + 30
C) 64x2 - 68x + 30
A) 32x2+36x + 30
D) 64x2-136x + 30
3x-2. 3x-15
64x²120x-16x +30
2. Aşağıdaki hedef tahtalarına atış yapan birisi vurduğu renkli bölgede yazan cebirsel ifade kadar puan almaktadır.
3
5x+4
8x-10
3x + 3)
2-x
x + 4
2x-5
Sokil!
1. Hedef Tahtası
D
5 cm
B) Pembe
64x²160x+100
133
2x+1
X-2
X-6
4x-10
Berke 1. hedef tahtasına 6, 2. hedef tahtasına 5 isabetli atış yapmış ve iki hedef tahtasında da renkli bölgelerin her birini en az bir
defa vurmuştur.
8x-1518x10
2. Hedef Tahtası
64x² 80x120x+150
Berke'nin 1. hedef tahtasında aldığı toplam puan (5x + 10) ve 2. hedef tahtasında aldığı toplam puan (6x-15) olduğuna gö-
re, tüm atışlar sonunca hangi renkteki bölgeye 4 Isabetli atış yapmıştır?
C) Mavi
64x²10x150
4x-8
D) Yeşil
Strateji Yayınları
ERI TEMELLI TEST-6
Elif ve Banu aşağıda açınımları gösterilen küpl
cebirsel ade veya tam sayı yazılı olan küp
küpün de alt yüzeylerine gelen ifadeler topl
1
X
A)
GÜÇ
y² -1
2x
B)
Elif'in Küpünün Açinw
Bu atışların birinde her iki ki
biliniyor.
-X
Buna göre oyun sonund:
küplerinin üst yüzeyine
Elif
2x
X
C)
x²
D) X
Banu
2
8. Aşağıda ken
×6
cm
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
5) metre ve (7x + 8) me apılmıştır. Evlerin tabar +15 alan olarak +249x + 1 84-2 8×-10 A) Sarı 8x-10- 8x-10 Masanın uzun kenarını Şekil 1'deki gibi ölçtüğünde kenarda 8 cm'lik boşluk kalmış, masanın kısa kenarini Şekil 2'deki gibi ölçtü- ğünde kurdelenin 5 cm'lik kısmı masanın dışında kalmıştır. Buna göre, masanın üst yüzeyinin alanının cm² cinsinden değeri aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi ile özdeştir? B) 32x2 17x + 30 C) 64x2 - 68x + 30 A) 32x2+36x + 30 D) 64x2-136x + 30 3x-2. 3x-15 64x²120x-16x +30 2. Aşağıdaki hedef tahtalarına atış yapan birisi vurduğu renkli bölgede yazan cebirsel ifade kadar puan almaktadır. 3 5x+4 8x-10 3x + 3) 2-x x + 4 2x-5 Sokil! 1. Hedef Tahtası D 5 cm B) Pembe 64x²160x+100 133 2x+1 X-2 X-6 4x-10 Berke 1. hedef tahtasına 6, 2. hedef tahtasına 5 isabetli atış yapmış ve iki hedef tahtasında da renkli bölgelerin her birini en az bir defa vurmuştur. 8x-1518x10 2. Hedef Tahtası 64x² 80x120x+150 Berke'nin 1. hedef tahtasında aldığı toplam puan (5x + 10) ve 2. hedef tahtasında aldığı toplam puan (6x-15) olduğuna gö- re, tüm atışlar sonunca hangi renkteki bölgeye 4 Isabetli atış yapmıştır? C) Mavi 64x²10x150 4x-8 D) Yeşil Strateji Yayınları ERI TEMELLI TEST-6 Elif ve Banu aşağıda açınımları gösterilen küpl cebirsel ade veya tam sayı yazılı olan küp küpün de alt yüzeylerine gelen ifadeler topl 1 X A) GÜÇ y² -1 2x B) Elif'in Küpünün Açinw Bu atışların birinde her iki ki biliniyor. -X Buna göre oyun sonund: küplerinin üst yüzeyine Elif 2x X C) x² D) X Banu 2 8. Aşağıda ken ×6 cm
B
örtgeni için;
deri eşittir.
-1)'dir.
en hangisidir?
) (1,4)
sunun denklemi
birimkaredir?
19
D) (2, 4)
AMAZ
reis
Monten
********
D) 12
6
d, doğrusu x eksenine paralel, d, doğrusu ise eksenleri ke-
sen doğrulardır. d, ve d₂ doğrularının kesiştiği M noktasının
apsis ve ordinat değerleri eşittir.
Buna göre, d, doğrusunun x eksenine uzaklığı kaç birimdir?
A) 1
B) 2
11. Aşağıdaki tabloların hangisinde verilen değişkenler arasın-
da doğrusal ilişki vardır?
2
A) Tablo: Firinin zamana göre tükettiği elektrik miktarı
Süre (dk)
Elektrik miktarı
(kWh)
9
1
2
3
C) 3
5
9
15
2
B) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı
Süre (dk)
Elektrik miktarı
(kWh)
2
10
5
6
4
17
13
3
8
15
C) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı
Süre (dk)
Elektrik miktarı
(kwh)
8
6
21
D) 4
24 25
5
10
4
12 20
20
D) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı
Süre (dk)
3
Elektrik miktarı
(kwh)
7
8
9
29 33
5
6
25 35
8-Matematik DAF 29
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
B örtgeni için; deri eşittir. -1)'dir. en hangisidir? ) (1,4) sunun denklemi birimkaredir? 19 D) (2, 4) AMAZ reis Monten ******** D) 12 6 d, doğrusu x eksenine paralel, d, doğrusu ise eksenleri ke- sen doğrulardır. d, ve d₂ doğrularının kesiştiği M noktasının apsis ve ordinat değerleri eşittir. Buna göre, d, doğrusunun x eksenine uzaklığı kaç birimdir? A) 1 B) 2 11. Aşağıdaki tabloların hangisinde verilen değişkenler arasın- da doğrusal ilişki vardır? 2 A) Tablo: Firinin zamana göre tükettiği elektrik miktarı Süre (dk) Elektrik miktarı (kWh) 9 1 2 3 C) 3 5 9 15 2 B) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı Süre (dk) Elektrik miktarı (kWh) 2 10 5 6 4 17 13 3 8 15 C) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı Süre (dk) Elektrik miktarı (kwh) 8 6 21 D) 4 24 25 5 10 4 12 20 20 D) Tablo: Fırının zamana göre tükettiği elektrik miktarı Süre (dk) 3 Elektrik miktarı (kwh) 7 8 9 29 33 5 6 25 35 8-Matematik DAF 29
cal Denklemler
T?
C) 1
CD dikdörtgeninde
J=2x-1 cm
= 6 cm'dir.
antimetrekare cin-
ntimetre cinsin-
ntimetrekare-
D
N|W
8.
●
A
Koordinat sistemindeki ABCD dikdörtgeni için;
• Çevresi 20 birimdir.
B ve C noktalarının apsis değerleri eşittir.
Quiz
• A noktasının koordinatları (-4,-1)'dir.
2-|AB| = 3-|BC|'dir.
A) (2,3)
B
9. m bir tam sayıdır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, C noktası aşağıdakilerden hangisidir?
B) (3, 2)
AKILLI
C) (1,4)
D) (2,4)
10.
TICE
d₁ doğru
sen doğ
apsis ve
Buna g
eis
Yayınlan
A) 1
11. Aşağ
da de
A) T
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
cal Denklemler T? C) 1 CD dikdörtgeninde J=2x-1 cm = 6 cm'dir. antimetrekare cin- ntimetre cinsin- ntimetrekare- D N|W 8. ● A Koordinat sistemindeki ABCD dikdörtgeni için; • Çevresi 20 birimdir. B ve C noktalarının apsis değerleri eşittir. Quiz • A noktasının koordinatları (-4,-1)'dir. 2-|AB| = 3-|BC|'dir. A) (2,3) B 9. m bir tam sayıdır. bilgileri veriliyor. Buna göre, C noktası aşağıdakilerden hangisidir? B) (3, 2) AKILLI C) (1,4) D) (2,4) 10. TICE d₁ doğru sen doğ apsis ve Buna g eis Yayınlan A) 1 11. Aşağ da de A) T