Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Bahriye Nazırı Rauf Bey, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra basına verdiği demeçte: "İmzaladığımız ateşkes anlaşması s

Bahriye Nazırı Rauf Bey, Mondros Mütarekesi'nin
imzalanmasından sonra basına verdiği demeçte:
"İmzaladığımız ateşkes anlaşması sonucunda devletimizin
bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku bütünüyle
korunmuştur. Bu ateşkes anlaşması, galip ve mağlup
arasında

Bahriye Nazırı Rauf Bey, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra basına verdiği demeçte: "İmzaladığımız ateşkes anlaşması sonucunda devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku bütünüyle korunmuştur. Bu ateşkes anlaşması, galip ve mağlup arasında yapılan bir ateşkes anlaşması değil, belki savaş durumundan çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaşmaya son vermek niteliğindedir." sözleriyle sevincini dile getirmiştir. Buna göre Mondros Mütarekesi sonrasında yaşanan; I. İstanbul'un, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi iX II. tüm liman ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması, III. bazı bölgelerdeki Osmanlı kuvvetleri ve subaylarının İtilaf Devletleri komutanlığına teslim olması gelişmelerinden hangilerinin Rauf Bey'in sözleriyle çelişir nitelikte olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) II e III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III