Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Basit Harmonik Hareket K M Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara- snda basit harmonik hareket yapan bir cismin nokta

Basit Harmonik Hareket
K
M
Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara-
snda basit harmonik hareket yapan bir cismin
noktasındaki ivmesi a, bu noktada cisme etki eden
geri çağırıcı kuvvet F'dir.
Buna göre,
A) Yalnız I
N
L M noktasında cismin ivmesi s

Basit Harmonik Hareket K M Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara- snda basit harmonik hareket yapan bir cismin noktasındaki ivmesi a, bu noktada cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet F'dir. Buna göre, A) Yalnız I N L M noktasında cismin ivmesi sıfırdır. II. N noktasında cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet -F'dir. II. R noktasında cismin ivmesi -2a'dir. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) R B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III T=12 K 2th FM N Z R Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara-geis sinda basit harmonik hareket yapan bir cismin sali- nim periyodu 12 s'dir. 45 *****