Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

BBB 31. Atatürk, Türk kadını için "Kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyecek, birbirinin yardımcısı olacak." demiştir

BBB
31. Atatürk, Türk kadını için "Kadınlar sosyal hayatta
erkeklerle beraber yürüyecek, birbirinin yardımcısı
olacak." demiştir.
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangi-
siyle doğrudan ilgilidir?
A Devletçilik
B) Halkçılık
Dinkılapçılık
C) Milliyetç

BBB 31. Atatürk, Türk kadını için "Kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyecek, birbirinin yardımcısı olacak." demiştir. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangi- siyle doğrudan ilgilidir? A Devletçilik B) Halkçılık Dinkılapçılık C) Milliyetçilik E) Laiklik 32. Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğun- dan söz edilemez? Türk Dili v 35. Aşağ rina lanr A Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması B) Ayetlerle hadislerin karışmasının önlenmek is- tenmesi C) Okuryazar oranının arttılmak istenmesi D) Hafızların savaşlarda şehit olması E) Ayetlerin arasına rivayetlerin eklenmesinin ön- lenmek istenmesi 4-17 1. Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasındaki tampon bölge ortadan kalkmıştır. II. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. III. Türkler taarruza, Bizans savunmaya geçmiştir. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 1176 Miryo- kefalon Savaşı'nın sonuçları arasında gösterile- bilir? 0 C