Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

BBB B DENEME SINAVI - 2 21. topluluğa seslenen kişi, dilin güzel ve etkileyici olmasına önem verir. Çünkü amaç, dinleyicileri co

BBB B
DENEME SINAVI - 2
21. topluluğa seslenen kişi, dilin güzel ve etkileyici
olmasına önem verir. Çünkü amaç, dinleyicileri coş-
turmak, onları belli bir hedefe yönlendirmek, ortak
duygularda bir araya getirerek heyecanlandırmak ve
harekete geçirmektir.

BBB B DENEME SINAVI - 2 21. topluluğa seslenen kişi, dilin güzel ve etkileyici olmasına önem verir. Çünkü amaç, dinleyicileri coş- turmak, onları belli bir hedefe yönlendirmek, ortak duygularda bir araya getirerek heyecanlandırmak ve harekete geçirmektir. Konuşmacı belli bir plana göre konuşmalı, dinleyicileri sıkmaktan kaçınmalı, açık ve inandırıcı olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mulakatta B) Nutukta C) Münazarada E) Röportajda D) Soyleşide B 22. Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir. Bu nedenle "Sanat toplum içindir." an- layışını benimsemişlerdir. Dilin sadeleşmesi gerekti- ğini söylemişler ancak bu konuda pek başarılı olama- mışlardır. Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır. Bu dönemin sa- natçıları aynı zam