Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

BENIM HOCAM UNITE DenemeLERİ SINAV PROV 14. Biyoteknoloji DNA sistemi kullanılarak bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirm

BENIM
HOCAM
UNITE DenemeLERİ
SINAV PROV
14.
Biyoteknoloji DNA sistemi kullanılarak bitki, hayvan
ve mikroorganizmaları geliştirmek, değiştirmek, ken-
diliğinden oluşmayan veya ihtiyacımızı giderecek
ürünleri elde etmek için kullanılan tüm teknolojilere
den

BENIM HOCAM UNITE DenemeLERİ SINAV PROV 14. Biyoteknoloji DNA sistemi kullanılarak bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, değiştirmek, ken- diliğinden oluşmayan veya ihtiyacımızı giderecek ürünleri elde etmek için kullanılan tüm teknolojilere denir. Buna göre, 1. Biyoteknoloji sayesinde ülke ekonomisi gelişir, bi- lim ve teknolojide ilerleme kaydedilir. II. Plastik, tahta ve petrol ile beslenen mikroorganiz- malardan yararlanılarak tanker kazalarında deni- ze dökülen petrolün temizlenmesi, biyoteknolojik uygulamalara ørnek verilebilir. III. Biyoteknolojik uygulamaların olumsuz etkileri de olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? I ve II II ve III C) I ve III I, II ve III 15. Bir gram saf maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek