Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

bilir? klı karşı inin u imi cam2 111 D) Yalnız II E) I,II ve III B) Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile i

bilir?
klı
karşı
inin
u
imi
cam2 111
D) Yalnız II
E) I,II ve III
B) Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile
işaretleyiniz.
1) (.....) Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyetin llanı'nı
hızlandıran bir gelişmedir.
2) (.....) Atatürk dönemind

bilir? klı karşı inin u imi cam2 111 D) Yalnız II E) I,II ve III B) Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz. 1) (.....) Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyetin llanı'nı hızlandıran bir gelişmedir. 2) (.....) Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu sayesinde araştıran,sorgulayan, bilimsel çalışmalar yapan eğitim kurumları açılmıştır. 3) (.....) Atatürk döneminde Türkiye, çok partili siyasi hayata tam olarak geçmiştir. 4) (.....) Atatürk'ün 'Yurtta sulh,cihanda sulh 'sözü Türk dış politikasının temel yaklaşımı olmuştur. 5) (.....) Türkiye'de eğitim ve öğretim alanında birlik ve bütünlük Tevhid-i Tedrisat Kanunu' ile sağlanmıştır. 6)(.....)İlk TBMM de güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. 7) (.....)Devletçilik ilkesi, ekonomik alanda özel sermaye kadar devletinde yatırımcılığını öngörür. 8) (.....) 1.5 yıllık Kalkınma planının hazırlanması Atatürk'ün devletçilik ilkesi ile ilgilidir. 9) (.....) Sovyet Rusya Moskova Antlaşması ile kapitülasyonların kalktığını kabul etmiştir. 10) (....) I.TBMM, İstiklal Mahkemelerini oluştururak yürütme yetkisini kullanmıştır..