Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

BİLİYOR MUSUNUZ? Müslümanların Anadolu'ya gaza seferleri Emeviler zamanında başlamış, Abbasiler zamanında devam etmiştir. Fakat

BİLİYOR MUSUNUZ?
Müslümanların Anadolu'ya gaza seferleri Emeviler zamanında
başlamış, Abbasiler zamanında devam etmiştir. Fakat Anadolu
fethedilememiştir. Bunda IX. yüzyılda Bizans'ın, doğudaki uç
bölgelerinde Müslümanların uygulamalarına benzer şekilde
te

BİLİYOR MUSUNUZ? Müslümanların Anadolu'ya gaza seferleri Emeviler zamanında başlamış, Abbasiler zamanında devam etmiştir. Fakat Anadolu fethedilememiştir. Bunda IX. yüzyılda Bizans'ın, doğudaki uç bölgelerinde Müslümanların uygulamalarına benzer şekilde teşkilatlar kurması ve buralara Balkanlardan getirdiği Şama- nist ve Hristiyan Türkleri yerleştirmesi etkili olmuştur. illi folculdu akınları Büyük Selçuklu Devleti kurulma-