Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

birey BOITIM 18. (1) Geleneksel Türk tiyatrosunun birçok bakımdan Kara- göz'e benzeyen, ama canlı oyuncularla oynanan bir türü d

birey
BOITIM
18. (1) Geleneksel Türk tiyatrosunun birçok bakımdan Kara-
göz'e benzeyen, ama canlı oyuncularla oynanan bir türü
de orta oyunudur. (II) Karagöz'de olduğu gibi ortaoyu-
nunda da yazılı bir oyun metni yoktur, ana çizgileri bilinen
bir konu ele

birey BOITIM 18. (1) Geleneksel Türk tiyatrosunun birçok bakımdan Kara- göz'e benzeyen, ama canlı oyuncularla oynanan bir türü de orta oyunudur. (II) Karagöz'de olduğu gibi ortaoyu- nunda da yazılı bir oyun metni yoktur, ana çizgileri bilinen bir konu ele alınarak oyuncuların doğaçlama yani tulu- at yoluyla geliştirdikleri olaylar dizisi, gene Karagöz'de- kine benzer konular ve ondakine benzer oyun kişileriyle sahneye getirilir. (III) Oyun yeri palanga adı verilen, se- yircilerin çevrelediği hemen hemen boş bir alandır. (IV) Orta oyununda Karagöz'ün karşılığı Pişekâr, Hacivat'ın karşılığı ise Kavuklu'dur; öbür oyun kişileri Karagöz'deki kişilerle büyük benzerlik gösteren kalıplaşmış tiplerdir. () Orta oyunu da Karagöz gibi dört bölümden oluşur, ama burada perde gazeli yerine Pişekâr'ın seyirciyi se- lamlaması ve zurnacıyla konuşarak oyunu açması Kara- göz'den ayrılan yönlerinden biridir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 20. C d k E S