Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

----. Böyle olsaydı yaşamın kendisi olurdu edebiyat. Oysa yaşam edebiyat değil, edebiyatı besleyen bir kaynaktır ancak! Söz geli

----.
Böyle olsaydı yaşamın kendisi olurdu edebiyat. Oysa
yaşam edebiyat değil, edebiyatı besleyen bir kaynaktır
ancak! Söz gelimi yaşanılanı, başka bir deyişle yaşam
gerçeğini değiştirmeden yansıtmak sanat olsaydı
yargılama tutanaklarının en soylu romanla

----. Böyle olsaydı yaşamın kendisi olurdu edebiyat. Oysa yaşam edebiyat değil, edebiyatı besleyen bir kaynaktır ancak! Söz gelimi yaşanılanı, başka bir deyişle yaşam gerçeğini değiştirmeden yansıtmak sanat olsaydı yargılama tutanaklarının en soylu romanlar olması gerekirdi. Nitekim A. Myasnikov bu noktaya değinirken şunu söylüyor: "Sanat çoğu kez aynaya benzetilir. Bu benzetmenin yanlışlığı, on dokuzuncu yüzyıl klasiklerinin bile gözünden kaçmamıştır. Ayna, karşısında duran nesneleri donuk biçimde yansıtmaktan öte bir şey yapmaz oysa sanat gerçeğin özüne doğru inebilmek için gerçeği seçer, çözümler ve yeniden biçimlendirir." 37. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre, Edebiyatı yaşamdan koparmak, edebiyatın kaynağını kesmektir M. Sanatçı gerçeklerden kaçamaz, kaçtığını sanır Gerçeği bire bir anlatmak, bir yazarı başarılı kılmaz VEdebiyat, yaşanılanın olduğu gibi yansıtımı değildir Yazarlar, gerçek bir olayı kendi süzgeçlerinden geçirip sunarlar yargılarından hangileri getirilebilir? A) Yalnız II B) Yalnız IV D) It ve V E) JV ve V C) I ve t 38. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Somutlama yoluyla anlatıma belirginlik kazandırılmıştır. B) Öznellik ağır basmaktadır. CÖne sürülen düşünce örnekleme yoluyla geliştirilmiştir. D) Anlatıcının duygusal etkilenmesini yansıtan sözler vardır. E) Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır.