Soru:

Boyutları şekilde verilmiş katı cismin verilen konumda iken dayanıklılığı D'dir. Cisim yatay zemine farklı yüzeyleri temas edece

Boyutları şekilde verilmiş
katı cismin verilen konumda
iken dayanıklılığı D'dir.
Cisim yatay zemine farklı
yüzeyleri temas edecek
biçimde konulursa, daya-
nıklılığı;
1. 4D
11. 3D
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3a
III

Boyutları şekilde verilmiş katı cismin verilen konumda iken dayanıklılığı D'dir. Cisim yatay zemine farklı yüzeyleri temas edecek biçimde konulursa, daya- nıklılığı; 1. 4D 11. 3D verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 3a III. E) II ve III D a C) I ve l' 4a

Soru Çözümünü Göster