Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamistic? 6/1 C'm D) V 10. Ona göre, bugün musiki dünyamızda yaşanan 1

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi
yapım eki almamistic?
6/1
C'm
D) V
10. Ona göre, bugün musiki dünyamızda yaşanan
1
E
boşluğun
boşluğun en büyük sebebi, maharet sahibi
sazendenin bolluğu fakat kendilerinden
IV
anlatacaklan bir hikayenin hiç ol

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamistic? 6/1 C'm D) V 10. Ona göre, bugün musiki dünyamızda yaşanan 1 E boşluğun boşluğun en büyük sebebi, maharet sahibi sazendenin bolluğu fakat kendilerinden IV anlatacaklan bir hikayenin hiç olmayışı. V Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ak I. sözcükte birinci çoğalkişi iyelik eki vardır. B) JL sözcük, isimden isim yapım eki-almıştır. U Cll. sözcükte iyelik eki kullanılmıştır. DIV. sözcükte tamlayan eki vardır. E) V. sözcükte fiilden isim yapım ekine ömek gösterilebilir. i Bu har A) 13. P