Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Buna göre, 1. ester, II. karbonil, J III. alkol fonksiyonel gruplarından hangileri paraben molekülünün yapısında bulunur? A) Yal

Buna göre,
1. ester,
II. karbonil,
J
III. alkol
fonksiyonel gruplarından hangileri paraben molekülünün
yapısında bulunur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E), II ve III
4.
Tabloda bazı fonksiyonel gruplarla ilgili bilgiler verilmiştir.
Fonks

Buna göre, 1. ester, II. karbonil, J III. alkol fonksiyonel gruplarından hangileri paraben molekülünün yapısında bulunur? A) Yalnız 1 B) I ve II C) I ve III D) II ve III E), II ve III 4. Tabloda bazı fonksiyonel gruplarla ilgili bilgiler verilmiştir. Fonksiyonel grup Bileşik sunt Formül - OH Alkol R- OH OR Eter RO-R O Aldehit -0-H RCH O eşikler anla- sel ve mneğin a kati- O= Keton -C- R-C-R O nası ile O=C Karboksilik asit COH R-C-OH kasına -NH2 Amin R-NH2 Szelliği anma- lanılır. NO2 Nitro alkan R-NO, C6H5- Aromatik bileşik CAM-R fleşik- Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eterler en-az 2 karbonlu olabilir. B) Amin, nitro alkan ve alkol bileşikleri 1 karbonlu olabilir. C) Alkollerde 1 karbon atomuna yalnızca 1 tane --OH grubu bağlanabilir . D) Tüm fonksiyonel gruplarda C ve H elementlerinden farklı türde bir element bulunur. E) "Karboksilik asitler, aldehit ve ketonlarda sp2 hibritleşmesi yapmış en az 1 tane karbon atomu bulunur. (105