Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Buna temi aşağıdakilerden hangisil B Tümevarım bo A) Analoji at D) Gözlem C) Jümdengelim EY Eleştiri 10. Aristoteles'e göre, yönetim biçimleri temelde üçe ayrılır. Buna göre, devlet tek bir kişi veya

Buna
temi aşağıdakilerden hangisil
B Tümevarım
bo
A) Analoji
at
D) Gözlem
C) Jümdengelim
EY Eleştiri
10. Aristoteles'e göre, yönetim biçimleri temelde üçe ayrılır.
Buna göre, devlet tek bir kişi veya birkaç kişi ya da çoğun-
luk tarafından yönetilebilir. F

Buna temi aşağıdakilerden hangisil B Tümevarım bo A) Analoji at D) Gözlem C) Jümdengelim EY Eleştiri 10. Aristoteles'e göre, yönetim biçimleri temelde üçe ayrılır. Buna göre, devlet tek bir kişi veya birkaç kişi ya da çoğun- luk tarafından yönetilebilir. Fakat söz konusu üç ayrı yöne- tim biçiminin, biri ideal, diğeri ise kötü veya sapkın olmak üzere iki ayrı şekli vardır. Buna göre o; tek kişinin doğru yönetimine monarşi ya da krallık; buna karşılık onun kötü yönetimine tiranlık adını verir. Birkaç kişinin, bir grubun ideal yönetimine aristokrasi, onların kötü yönetimine oli- garşi; çoğunluğun egemen olduğu, doğru yönetim biçimine cumhuriyet, aynı çoğunluğun kötü yönetimine demokrasi adını verir. Bu parçaya göre Aristoteles, yönetim biçimlerini hangi ölçüte göre sınıflandırmıştır? A) Yöneten-yönetilen ilişkisi B) Devletin oluş biçimi O Devletin işlevleri D) Devlete egemen olan gücü E) Devletin hukuk sistemi