Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

C 12. Bilim yaşamla iç içe olduğundan insan yaşamının konforunu arttırabildiği gibi insan için bir yıkım aracı da olabilir. Örneğin; bilimsel çalışmalar sonucu geliş- tirilen röntgen cihazı, bir hasta

C
12. Bilim yaşamla iç içe olduğundan insan yaşamının
konforunu arttırabildiği gibi insan için bir yıkım aracı
da olabilir. Örneğin; bilimsel çalışmalar sonucu geliş-
tirilen röntgen cihazı, bir hastalığın tedavisinde fayda
sağladığı gibi yanlış ya da gere

C 12. Bilim yaşamla iç içe olduğundan insan yaşamının konforunu arttırabildiği gibi insan için bir yıkım aracı da olabilir. Örneğin; bilimsel çalışmalar sonucu geliş- tirilen röntgen cihazı, bir hastalığın tedavisinde fayda sağladığı gibi yanlış ya da gereksiz kullanımı yüzün- den alınan radyasyon da ciddi bir hastalığı başlata- bilir. Bu parça aşağıdakilerden hangisini vurgulamak- tadır? AT Bilimsel yöntemi BY Bilimsel teoriyi c) Bilimin değerini D) Bilimsel gözlemleri E) Bilime farklı yaklaşımları