Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

C 19. Tramvay hâlâ yok. Biraz daha yerimde yatağımı, uy- kuyu düşünsem belki de uyuyuvereceğim. Donmak üzere olan insanların tat

C
19. Tramvay hâlâ yok. Biraz daha yerimde yatağımı, uy-
kuyu düşünsem belki de uyuyuvereceğim. Donmak
üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başla-
dim. "Bari gideyim şu açık pastanede bir ıhlamur içe-
yim de sonra yatarım." dedim. Bir iki adım

C 19. Tramvay hâlâ yok. Biraz daha yerimde yatağımı, uy- kuyu düşünsem belki de uyuyuvereceğim. Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başla- dim. "Bari gideyim şu açık pastanede bir ıhlamur içe- yim de sonra yatarım." dedim. Bir iki adım atmamıştım ki önüme bir adam dikildi. Rüzgârdan yalnız bir karaltı gördüm. Sonra yüzüne doğru bir hortumdan çıkar gibi bir duman yayıldı: Adam konuşuyordu. Tatlı, munis bir Anadolu şivesiyle, Ağabey, dedi, buradan bana benzer birtakım adamlar geçti mi? Paltomun yakası içinde yarı yarıya kaybolmuş kafamı çı- kardım. Kafamı bir iki defa salladım. Soğuğa alışmamış, mukavemete hazırlanmış gibiydim. Kulaklarımı keskin bir rüzgâr ısırdı. Adama baktım: Bana benzer adamlar... Bütün insanlar birbirine aşağı yukarı benzemez mi? "Bana benzer adamlar" ne de- mekti? Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Anlatımda gösterme yönteminin kullanıldığı B) Olay hikâyesine özgü nitelikler taşıdığı CDüşüncelerin, iç çözümleme yöntemiyle aktarıldığı D) Anlatının kahraman bakış açısıyla sunulduğu E) Sade, samimi ve anlaşılır bir dil kullanıldığı AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER-1 TES 20. Bilir lerin bell ede ler. lar al EYG X B bi