Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

C 4. MÖ 1296'da başlayan Mısır-Hitit savaşları Kuzey Suriye topraklarına egemen olmak için çıkmıştır. Mısır ordusu düzenli birli

C
4. MÖ 1296'da başlayan Mısır-Hitit savaşları Kuzey Suriye
topraklarına egemen olmak için çıkmıştır. Mısır ordusu
düzenli birliklerden oluşmuştur. Hitit ordusu ise piyadeler-
den ve savaş arabalarından oluşmuştur. II. Ramses
Kadeş'i alamamış, Hititleri mu

C 4. MÖ 1296'da başlayan Mısır-Hitit savaşları Kuzey Suriye topraklarına egemen olmak için çıkmıştır. Mısır ordusu düzenli birliklerden oluşmuştur. Hitit ordusu ise piyadeler- den ve savaş arabalarından oluşmuştur. II. Ramses Kadeş'i alamamış, Hititleri mutlak bir yenilgiye uğratama- mıştır. MÖ 1280'de taraflar arasında Kadeş Barış Antlaş- ması imzalamıştır. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? VA) Her iki devlet de aynı toprak için hak iddia etmektedir. /B) Taraflar hakimiyet alanını genişletmek istemiştir. C) Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı imzalamışlardır. VO) Kadeş Antlaşması taraflar arasında ittifakı sağlamıştır. E) Hitit ordusundaki piyadeler, düzenli bir kuvvetle müca- dele etmişlerdir.